ملفالان

melphalan

ميلوم مالتيپل سرطان اگي تليالي تخمدان

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ملفالان

Tab :2 mg For Inj

مصرف در دوران حاملگی ملفالان

D - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه شواهدي مبني بر وجود خطر براي جنين انسان وجود دارد ولي در بعضي از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذير نمايد. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالي دارو را بايد پذيرفت

مصرف در دوران شیر دهی ملفالان

از مصرف اين دارو در دوران حاملگي به ويژه سه ماهه اول بايد خودداري کرد. اما چنانچه فوايد و منافع مصرف اين دارو در دوران بارداري بيشتر از خطرات احتمالي آن برروي جنين باشد مي توان از اين دارو استفاده کرد. نبايد به وسيله مادران شيرده مصرف شود و چنانچه مورد استفاده قرار گيرد تا زماني که مادر با اين درو درمان مي شود بايد از شيردادن به کودک خود پرهيز کند.

مکانیزم اثر ملفالان

جذب: خوراکي دفع: ادرار مکانيسم اثر: به طور غير اختصاصي بر چرخه سلولي اثر مي کند

تداخلات مهم ملفالان

چنانچه اين دارو به همراه سيکلوسپورين مورد استفاده قرار گيرد مي توانيد احتمال بروز آثار سمي برروي کليه بيمارافزايش پيدا مي کند. اين دارو را همراه با داروهايي مانند آمفوتريسيين بي يا کلرپرومازين نمي توان به کار برد. مصرف هم زمان اين دارو به همراه ساير داروهايي که کاهش دهنده فعاليت مغز استخوان هستند مي تواند با کاهش شديد در فعاليت مغز استخوان بيمار همراه شود. چنانچه بيماري علاوه بر دريافت ملفالان تحت درمان راديوتراپي نيز قرار بگير ممکن است فعاليت مغز استخوان وي به شدت کاهش يابد و براي جلوگيري از اين موضوع نياز به کاهش ميزان مصرف ملفالان ممکن است وجود داشته باشد.

موارد منع مصرف ملفالان

در دوران بارداري و يا در زنان و مردان سنين باروري بي خطر بودن مصرف اين دارو ثابت نشده است بنابراين نبايد تجويز شود. در صورتي که فرد به تازگي تحت درمان با داروي شيمي درمان ديگري بوده است بايد با احتياط مصرف شود. در صورتي که فرد هم زمان تحت راديوتراپي قرار دارد، ملفان بايد با احتياط تجويز شود

شرایط نگهداری ملفالان

در دماي 15 الي 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها