اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
تتراسیکلین

تتراسیکلین

Tetracycline HCL

شرکت های تامین کننده تتراسیکلین

 • ایران دارو
 • ایران ناژو
 • حکیم
 • رازک
 • سینا دارو

اشکال دارویی تتراسیکلین

Cap : 250 mg

مصرف در دوران حاملگی تتراسیکلین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

اشکال دارویی تتراسیکلین

 • پماد موضعی تتراسیکلین 3%
 • کپسول تتراسیکلین ایران دارو 250 میلی گرم
 • پماد چشمی تتراسیکلین ایران دارو 1%
 • پماد چشمی تتراسیکلین-ناژو 1% 3 گرم
 • پماد تتراسیکلین-ناژو 3% 15 گرم
 • کپسول تتراسیکلین-حکیم 250 میلی گرم
 • پماد تتراسیکلین-حکیم 3%
 • پماد تتراسیکلین رازک 3%
 • کپسول تتراسیکلین رازک 250 میلی گرم
 • پماد چشمی آرئوتکس 1%
 • پماد موضعی آرئوتکس 3%
 • TETRACYCLINE IRANDAROU 3% OINT
 • TETRACYCLINE IRANDAROU 250MG CAP
 • TETRACYCLINE IRAN DAROU 1% OPH OINT
 • TETRACYCLINE-NAJO 1% 3G OPH OINT
 • TETRACYCLINE-NAJO 3% 15G OINT
 • TETRACYCLINE-HAKIM 250MG CAP
 • TETRACYCLINE-HAKIM 3% OINT
 • TETRACYCLINE RAZAK 3% OINT
 • TETRACYCLINE RAZAK 250MG CAP
 • AEROTEX 1% OPH OINT
 • AEROTEX 3% TOP OINT
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد تتراسیکلین به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی