سایمتیدین

Cimetidine

اولسرپپتیک ریفلاکس معده به مری سندرم زولینجر-الیسون پیش گیری از زخم های استرسی پیش گیری از سندرم آسپیراسیون اسید درمان دیس پپسی بدون وجود زخم و درمان گاستریت پیش گیری از سوزش سر دل شبانه همراه با آنزیم های پانکراسی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سایمتیدین

Tab : 200mg Syrup : 200mg/5ml Inj : 200mg /2ml

مصرف در دوران حاملگی سایمتیدین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سایمتیدین

در شیر ترشح می شود و مصرف با احتیاط انجام گیرد

مکانیزم اثر سایمتیدین

مکانیسم اثر:به طور برگشت پذیر و رقابتی گیرنده H2 را بلوکه می کند و اثر کمی در مهار H1 دارد نیمه عمر:2ساعت .جذب :جذب خوراکی خوبی دارد

تداخلات مهم سایمتیدین

به وسیله این دارو دوز برخی از داروها باید کاهش یابد ،فنی توئین ،تئوفیلین ،داروهای ضد انعقادی ،داروهای ضد دیابت.آنتی اسید ها ممکن است جذب سایمتیدین را کاهش دهند .

موارد منع مصرف سایمتیدین

در افراد پیر در بیماری های مهم قلبی در بیماری های بدخیم معده

نکات پزشکی سایمتیدین

در نارسایی کلیه دوز دارو باید کم شود.میزان مصرف و دفع مایعات در بیماران بدحال ثبت شود .این دارو مانع جذب ویتامین B12می شود

شرایط نگهداری سایمتیدین

15 الی 30 درجه دور از نور نگهداری شود

مجوز ها و تاییدیه ها