اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سایمتیدین

Cimetidine

اولسرپپتیک ریفلاکس معده به مری سندرم زولینجر-الیسون پیش گیری از زخم های استرسی پیش گیری از سندرم آسپیراسیون اسید درمان دیس پپسی بدون وجود زخم و درمان گاستریت پیش گیری از سوزش سر دل شبانه همراه با آنزیم های پانکراسی

شرکت های تامین کننده سایمتیدین

اشکال دارویی سایمتیدین

Tab : 200mg Syrup : 200mg/5ml Inj : 200mg /2ml

مصرف در دوران حاملگی سایمتیدین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی سایمتیدین

در شیر ترشح می شود و مصرف با احتیاط انجام گیرد

مکانیزم اثر سایمتیدین

مکانیسم اثر:به طور برگشت پذیر و رقابتی گیرنده H2 را بلوکه می کند و اثر کمی در مهار H1 دارد نیمه عمر:2ساعت .جذب :جذب خوراکی خوبی دارد

تداخلات مهم سایمتیدین

به وسیله این دارو دوز برخی از داروها باید کاهش یابد ،فنی توئین ،تئوفیلین ،داروهای ضد انعقادی ،داروهای ضد دیابت.آنتی اسید ها ممکن است جذب سایمتیدین را کاهش دهند .

موارد منع مصرف سایمتیدین

در افراد پیر در بیماری های مهم قلبی در بیماری های بدخیم معده

نکات پزشکی سایمتیدین

در نارسایی کلیه دوز دارو باید کم شود.میزان مصرف و دفع مایعات در بیماران بدحال ثبت شود .این دارو مانع جذب ویتامین B12می شود

شرایط نگهداری سایمتیدین

15 الی 30 درجه دور از نور نگهداری شود

اشکال دارویی سایمتیدین

آمپول سایمتیدین-اکسیر 200 میلی گرم/2 میلی لیتر

قرص سایمتیدین سی دی 200 میلی گرم

آمپول سایمتدین کیمیدارو 200 میلی گرم/2 میلی لیتر

CIMETIDINE-EXIR 200MG/2ML AMP

CIMETIDINE CD 200MG TAB

CIMETIDINIE CHIMIDAROU 200MG/2ML AMP