نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
والپورات سدیم

والپورات سدیم

Valproate Sodium

انواع ساده و کمپلکس صرع فوکال و جنرالیزه(Absenceو گراندمال) و انواع دیگر صرع ( میوکلونیک ، آتونیک) مانیای حاد . روفیلاکسی میگرن

شرکت های تامین کننده والپورات سدیم

 • DESITIN [ آلمان]
 • Gerot[اتریش]
 • SANDOZ [ AUSTRIA ]
 • SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
 • WOCKHARDT [ هند ]
 • ابوریحان
 • اسوه
 • ایران ناژو
 • باختر بیوشیمی
 • پارس دارو
 • رازک
 • رها
 • روز دارو
 • عبیدی
 • مینو
 • شفایاب گستر
 • اهران تجارت
 • بهستان دارو
 • کویل دارو
 • زیست دارو درمان پارس

اشکال دارویی والپورات سدیم

E.C . Tab : 200 mg Syrup : 200 mg/5 ml E.C Tab (SR) : 500 mg (Inj : 100 mg/ml (3 , 5 ml Cap :300 mg Powder for inj : 400 mg Valproic Acid Tab : 250 , 500 mg

مصرف در دوران حاملگی والپورات سدیم

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

مکانیزم اثر والپورات سدیم

سدیم والپروات آثار خود را از طریق مهار کانال های سدیم وابسته به ولتاژ و نیز افزایش میزان GABA در مغز اعمال می کند. سدیم والپروات به سرعت و به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می شود. در صورتی که این دارو همراه یا بعد از غذا مصرف شود سرعت جذب آن، بدون تغییر میزان جذب کلی ،کاهش می یابد. پلاسما در حدود 90 درصد است. سدیم والپروات به طور عمده ای در کبد متابولیزه می شود. قسمت اعظم متابولیسم این دارو از راه گلوکورونیداسیون و مابقی آن از طریق بتا- اکسیداسیون و امگا – اکسیداسیون در میتوکندری ها صورت می گیرد که برخی از متابولیت های حاصل نیز دارای فعالیت فارماکولیژیکی هستند . نیمه عمر والپروات تقریبا 15ساعت است که ممکن است در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی ، بیماران مسن و کودکان زیر 2 سال طولانی تر و در بیمارانی که تحت درمان با سایر داروهای ضد صرع نیز هستند کوتاه تر باشد . این دارو به شکل متابولیت از طریق ادرار دفع می شود

تداخلات مهم والپورات سدیم

گزارش شده است که در 6 کودک صرعی ، تجویز هم زمان آسپیرین ، کسر آزاد و نیمه عمر اسید والپروپیک را افزایش داده است .این امر حاکی از آن است که ممکن است سالیسیلات ها علاوه بر جابه جا کردن اسید والپروییک از محل اتصال آن به پروتئین ، متابولیسم آن را نیز مهار می کند . به علاهو سالیسیلات ها با افزایش خطر بروز سندرم ری در کودکان همراه هستند وترکیب با داروی هپاتوتوکسیک دیگری نظیر والپروات کاملا نامطلوب است . والپروات و آسپیرین ، هر دو برعملکرد پلاکت ها اثر می گذراند . ناپروکسن نیز جابه جایی جزیی در اسید والپروییک متصل به پروتئین ایجاد می کند : ولی این اثر احتمالا چندان قابل توجه نیست تا آثار کلینیکی داشته باشد . ممکن است داروهای ضد افسردگی با کاهش استانه تشنج به صورت آنتاگونیست فعالیت ضد صرعی والپروات (و همچنین سایر داروهای ضد صرع ) عمل می کنند . ضد صرع ها : فنوباربیتال می تواند کلیرانس و متابولیسم والپروات را افزایش دهد : والپروات نیز متابولیسم را مهار می کند کاربامازپین و فنی تویین داروهای القاء کننده آنزیم هستند و طبق انتظار متابولیسم والپروات را افزایش می دهند . ولی اثر والپروات برروی هر دودارو پیچیده است . برای مطالعه به تک نگار های Carbamazepineو Phenytoinمراجعه کنید . به دنبال تجویز هم زمان والپروات با لاموتریژین ممکن است غلظت سرمی والپرووات کاهش یابد ، در حالی که ممکن است غلظت لاموتریژین زیاد شود . دوز لاموتریژین را کاهش دهید . والپروات متابولیسم اتوسوکسماید را مهار می کند . غلظت سرمی هر دودارو را به خصوص در صورت مصرف هم زمان سایر داروهای ضد صرع کنترل کنید . آنتی سایکوتیک ها با کاهش آستانه تشنج به صورت آنتاگونیست فعالیت ضد صرع والپروات عمل می کنند . کلسترامین ممکن است جذب والپرووات را کاهش دهد . مشاهده شده است که تجویز اسید والپروییک با آنتی اسید هیدروکسید آلومینیوم و منیزیوم به طور مشخص فراهم زیستی آن را در فرد سالم افزایش می دهد . مصرف هم زمان دارو با الکل موجب کاهش اثر والپروییک اسید و تشدید عوارض جانبی مغزی آن می شد . مصرف الکل در این بیماران باید قطع شود

نکات پزشکی والپورات سدیم

والپروات را به بیماران مبتلا یا دارای سابقه اختلال یا بیماری کبدی ، دارای سابقه فامیلی ابتلا به اختلال بسیار شدید کبدی و دارای حساسیت مفرط به دارو تجویز نکنید . کودکان کمتر از 3 سال و افراد مبتلا به بیماری های متابولیک ارثی، آسیب ارگانیک مغزی ، اختلالات تشنجی شدید همراه با عقب ماندگی ذهنی بیشتر در خطر مسمومیت کبدی هستند . در این افراد با احتیاط کامل تجویز کنید . در صورت امکان از تجویز با سایر داروهای ضد صرع که آن ها نیز ممکن است موجب آسیت کبد شوند ،اجتناب کنید. از تزریق والپروات به بیمار دچار ترومای حاد سرو به منظور پیشگیری از تشنج بعد از تروما استفاده نکنید ( این کار با میزان مرگ بیشتری همراه بوده است ) سودمندی واثر بخشی دی والپروئکس برای درمان مانیا در افراد کمتر از 18 سال و برای درمان میگرن در افراد کمتر از 16 سال ثابت نشده است . در تجویز والپروات با سایر داروهایی که با انعقاد خون در ارتباط هستند ( مثل آسپیرین و وارفارین ) احتیاط کنید . در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز با احتیاط تجویز کنید

اشکال دارویی والپورات سدیم

 • قرص آهسته رهش اورلپت ال آ 500 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش اورفیریل 300 میلی گرم
 • آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
 • آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر
 • شربت اورفیریل سافت 300میلی گرم/5میلی لیتر
 • قرص انتریک کوتد اورلپت 200 میلی گرم
 • آمپول کانولکس 100میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
 • قرص آهسته رهش والپروات ساندوز 500 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش دپاکین کرونو 500میلی گرم
 • پودر قابل تزریق دپاکین 400میلی گرم
 • شربت اپیلیم 200میلی گرم/5میلی لیتر 300میلی لیتر
 • قرص آهسته رهش دیوالپروکس 250 میلی گرم
 • قرص آهسته رهش دیوالپروکس 500 میلی گرم
 • قرص دی والدین 500 میلی گرم
 • قرص دی والدین 250 میلی گرم
 • قرص دیوالپروکس اسوه 250 میلی گرم
 • قرص دی والپروکس اسوه 500 میلی گرم
 • قرص اپی وال 200 میلی گرم
 • قرص دی والپروکس-ناژو 250 میلی گرم
 • قرص روکش دار والبیوات 200 میلی گرم
 • قرص دیوالبایوکس 125 میلی گرم
 • قرص دی والبایوکس 250 میلی گرم
 • قرص دی والبایوکس 500 میلی گرم
 • قرص دی والپروکس پارس دارو 250 میلی گرم
 • شربت رازووالپروات سدیم 120 میلی لیتر
 • قرص رهاکین 200 میلی گرم
 • قرص والپروات سدیم روزدارو 200 میلی گرم
 • شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر
 • قرص اورلپت مینو 200 میلی گرم
 • ORLEPT LA Tablet 500 mg,Extended Release
 • ORFIRIL LONG Capsule 300 mg,Extended Release
 • ORFIRIL Injection 100 mg/ml,10 ml
 • ORFIRIL Injection 100 mg/ml,3 ml
 • ORFIRIL SAFT Syrup 300 mg/5 ml
 • ORLEPT Tablet 200 mg,Entric Coated
 • CONVULEX Injection 100 mg/ml , 5 ml
 • VALPROATE SANDOZ Tablet 500 mg,Prolonged Release
 • DEPAKINE CHRONO 500 Tablet 500 mg,Delayed Release
 • DEPAKINE Injection,Powder 400 mg
 • EPILIM Syrup 200 mg/5 ml,300 ml
 • DIVALPROEX Tablet,Delayed Release 250 mg
 • DIVALPROEX Tablet,Delayed Release 500 mg
 • DIVALDIN 500MG TAB
 • DIVALDIN 250MG TAB
 • DIVALPROEX OSVAH 250MG TAB
 • DIVALPROEX OSVAH 500MG TAB
 • EPIVAL 200MG TAB
 • DIVALPROEX-NAJO 250MG TAB
 • VALBIOATE 200MG EC TAB
 • DIVALBIOX 125MG TAB
 • DIVALBIOX 250MG TAB
 • DIVALBIOX 500MG TAB
 • DIVALPROEX PARSDAROU 250MG TAB
 • RAZOVALPROATE SODIUM 200/5ML 120ML SYRUP
 • RAHAKIN 200MG TAB
 • VALPROATE SODIUM RUZDAROU 200MG TAB
 • VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP
 • ORLEPT MINOO 200MG TAB
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد والپورات سدیم به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی