اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
لانزوپرازول

لانزوپرازول

Lansoprazole

درمان زخم فعال دئودنوم، زخم معده، Gerd، سندرم Zollinger-Ellison
شرکت های تامین کننده لانزوپرازول
 • MYLAN S.A.S [ فرانسه ] 
 • ایران ناژو
 • سبحان دارو
 • داروسازی سها
 • فارابی
 • گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
اشکال دارویی لانزوپرازول
Cap : 15 , 30 mg
مصرف در دوران حاملگی لانزوپرازول

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مکانیزم اثر لانزوپرازول

جذب: گوارشی مهارکننده پمپ پروتون

تداخلات مهم لانزوپرازول

این دارو می تواند جذب داروی کتوکونازول و ایتراکونازول را کاهش می دهد. داروی کلاریترومایسین می تواند سطح لانزوپرازول را افزایش دهد سوکلرافیت می تواند جذب لانزوپرازول را به تاخیز اندازد. لانزوپرازول می تواند منجر به افزایش دفع داروی تئوفیلین شود

اشکال دارویی لانزوپرازول
 • کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرم
 • کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم
 • کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرم
 • کپسول سواسید 15 میلی گرم
 • کپسول سوواسید 30 میلی گرم
 • کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم
 • کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم
 • کپسول لانزوپرازول فارابی 15 میلی گرم
 • کپسول لانسوپرازول فارابی 30 میلی گرم
 • LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mg
 • LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mg
 • LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAP
 • SOVACID 15MG CAP
 • SOVACID 30MG CAP
 • LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP
 • LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP
 • LANSOPRAZOLE FARABI 15MG CAP
 • LANSOPRAZOLE FARABI 30MG CAP
سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد لانزوپرازول به دنبال چه چیزی هستید؟؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی