لانزوپرازول

Lansoprazole

درمان زخم فعال دئودنوم، زخم معده، Gerd، سندرم Zollinger-Ellison

اشکال دارویی لانزوپرازول

Cap : 15 , 30 mg

مصرف در دوران حاملگی لانزوپرازول

B - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات خطري را براي جنين نشان نداده است.. ولي مطالعات کافي در زنان حامله وجود ندارد. يا اينکه مطالعات در حيوانات بيانگر ايجاد عارضه جانبي در جنين بوده است.ولي مطالعات کافي در زنان حامله خطري را براي جنين در سه ماهه اول حاملگي نشان نداده است. وشواهدي از خطر در مورد مصرف دارو در بقيه دوران حاملگي وجود ندارد

مکانیزم اثر لانزوپرازول

جذب: گوارشي مهارکننده پمپ پروتون

تداخلات مهم لانزوپرازول

اين دارو مي تواند جذب داروي کتوکونازول و ايتراکونازول را کاهش مي دهد. داروي کلاريترومايسين مي تواند سطح لانزوپرازول را افزايش دهد سوکلرافيت مي تواند جذب لانزوپرازول را به تاخيز اندازد. لانزوپرازول مي تواند منجر به افزايش دفع داروي تئوفيلين شود

شرایط نگهداری لانزوپرازول

در دماي اطاق نگهداري شود

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها