دستاوردهای جدید دکتر ساینا در کنگره ملی متخصصین زنان و زایمان

دستاوردهای جدید دکتر ساینا در کنگره ملی متخصصین زنان و زایمان

دستاوردهای جدید نرمافزار و اپلیکیشن دکتر ساینا در کنگره ملی متخصصین زنان و زایمان
حضور دکتر ساینا در  سیزدهمین کنگره ملی متخصصین زنان و زایمان در مرکز همایش های رازی برج میلاد!
متخصصین حاضر در کنگره با بازدید از غرفه دکتر ساینا در طبقه منفی یک مرکز همایش های برج میلاد با تخفیف ویژه از دکتر ساینا برخوردار می شوند.
شایان ذکر است در این کنگره که به مدت سه روز از 30 دی ماه تا 3 بهمن ماه برگزار می شود از دستاوردهای جدید نرم افزار و اپلیکیشن دکتر ساینا در حوزه مدیریت مطب ها و کلینیک ها رونمایی خواهد شد.

نظر شما