نصب اپلیکیشن دکترساینا

تشخیص هوشمند علائم بیماری شما!

زبان در قفا

فهرست آنچه می‌خوانید:

فواید

مسکن – ضد درد – مدر – تمیز کننده و پاک کننده میباشد . در موارد استسفا و برای زردی و ناراحتیهای طحال و به میزان محدود کاربرد دارد . از گیاه له شده به صورت ضماد برای تحلیل ورم استفاده میگردد

مضرات

دانه هاى این گیاه سمى است ، گرد کوبیده و جوشانده آن از خارج معالج کچلى و ضد شپش است ، و چنانکه گل و گیاه آن را پخته و بطور ضماد زیر شکم بگذارند، ادرار را باز مى نماید. استعمال دانه هاى این گیاه به علت سمى بودن از راه داخل جایز نیست .

طرز استفاده

خوردن گل زبان در قفا یا آب جوشانده ی آن، مسکن، آرامش بخش و مفرح است.
برای فرو نشاندن ورم ها، ساقه و برگ و گل زبان در قفا را له کرده و بر محل ضماد نمایید.
برای درمان نقرس و دفع سنگ کلیه و مثانه، یک لیوان از آب دمکرده ی برگ زبان در قفا را بنوشید.
برای فرو نشاندن ورم ها، ساقه و برگ و گل زبان در قفا را له کرده و بر محل ضماد نمایید.
برای درمان نقرس و دفع سنگ کلیه و مثانه، یک لیوان از آب دمکرده ی برگ زبان در قفا را بنوشید.
خوردن گل زبان در قفا یا آب جوشانده ی آن، مسکن، آرامش بخش و مفرح است.

ترکیبات

در تخم‌های گونه D.ajacis آلکالوئیدهای آجاسین، آجاکونن، آجاسی‌نن، آجاسی نوئیدین وجود دارد.
دو نوع آلکالوئیدی وجود دارد .
بطور مجموع در دانه و تخم آن حدود 1 درصد آلکالوئید میباشد .
در دانه آن حدود 39 درصد روغن ثابت وجود دارد . همچنین گلوکزید نیز در گیاه مشخص شده است

شاید بپسندید
نظر یا سوال خود را به اشتراک بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مجله سلامت دکترساینا


دکترساینا