گفتگوهای من
دکتر محمدتقی بیگدلی شاملو متخصص داخلی

دکتر محمدتقی بیگدلی شاملو

خوزستان

متخصص داخلی

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدتقی بیگدلی شاملو  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر مسعود نموی
97% کاملا راضی 1736 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
98% کاملا راضی 1265 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین مشتاق
95% کاملا راضی 1531 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لیلا محمدزاده
95% کاملا راضی 488 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حمید جلیلوند
100% کاملا راضی 388 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر امید عبدالهی
100% کاملا راضی 125 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نرگس رزاقی
100% کاملا راضی 235 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر زیبا حسینی فرد
100% کاملا راضی 160 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرهاد فرهمند
آدرس: تهران
دکتر اسماعیل توکلی
آدرس: تهران