خواص دارویی آش انگور

آش انگور

buckthorn potagevine

بوته یا درخت کوچک برگ ریزی به ارتفاع 2-3 متر، بندرت تا ارتفاع 5 متر و دارای پوست مایل به سیاه است. شاخه ها روبروی یکدیگر و پراکنده است و معمولا به خار ستبر منهتی می شود. برگهای آن بیضوی تا تقریبا گرد، به طول2-9 سانتی متر و عرض 1-4 سانتیمتر است و حاشیه دارای دندانه دار ریز و رگبرگهای جانبی برجسته است. گلهای آن کوچک و به رنگ زرد مایل به سبز، نامشخص و به شکل سنبله است. میوه اش به شکل سته سیاه ارغوانی مایل به سیاه به قطر 6-10 میلیمتر و دارای 3-4 دانه سخت است. میوه آن در ماههای شهریور – مهر می رسد.

فواید آش انگور

 از شیره آش انگور بیشتر در موارد: یبوست ،( پرخونی)،‌زیاد کردن ادرار، آب آوردن انساج و استفاده درمانی به عمل می‌آید.

مضرات آش انگور

مضراتی برای آش انگور گزارش نشده است.

طرز استفاده آش انگور

میوه تازه یا خشک آن را به عنوان مسهل می توان جوید ( 10-20 عدد آن را صبح با مربا یا یک سیب می خورند )، نباید آن را به کودکان داد. شربت این گیاه نیز بسیار موثر است.

ترکیبات آش انگور

میوه های آن حاوی مشتقات آنتراکتون است که اثر مسهلی قوی بویژه در روده بزرگ دارد. با مقادیر زیاد ایجاد استفراغ می کند و ممکن است روده را آنقدر تحریک کند که سبب خونریزی شود.

منبع جغرافیایی آش انگور

در پرچینها، بیشه ها و جنگلها در مناطق سنگی اروپا یافت می شود. بومی انگستان و ویلز است ولی به حد وفور وجود ندارد. بندرت در اسکاتلند می روید. در نواحی شمالی ایران، دیلمقان، لاهیجان و خلخال نیز می روید.

نکته ها آش انگور

نام‌های دیگر: خوشه انگور-شر-عوسج-شجره الدکن-خرزل-اشنگور-الجاره-کلی کک و ...

جستجو گیاهان دارویی