خواص دارویی زبان در قفا

زبان در قفا

delphinium

گیاهى است یک‌ساله، ایستا و به ارتفاع ۱۵ تا ۵۰ سانتى‌متر که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. ساقهٔ آن معمولاً منشعب و در قسمت بالا داراى کرک‌هاى غدّه‌اى است. برگ‌ها به رنگ سبز روشن، معمولاً کرک‌دار، منقسم، ۲ تا ۴ بار تقسیم شده (معمولاً سه بار) که بیشتر اوقات تقسیمات آن داراى قطعات رشته‌اى و باریک هستند.

فواید زبان در قفا

مسکن - ضد درد - مدر - تمیز کننده و پاک کننده میباشد . در موارد استسفا و برای زردی و ناراحتیهای طحال و به میزان محدود کاربرد دارد . از گیاه له شده به صورت ضماد برای تحلیل ورم استفاده میگردد

ترکیبات زبان در قفا

در تخم‌های گونه D.ajacis آلکالوئیدهای آجاسین، آجاکونن، آجاسی‌نن، آجاسی نوئیدین وجود دارد.
دو نوع آلکالوئیدی وجود دارد .
بطور مجموع در دانه و تخم آن حدود 1 درصد آلکالوئید میباشد .
در دانه آن حدود 39 درصد روغن ثابت وجود دارد . همچنین گلوکزید نیز در گیاه مشخص شده است

مضرات زبان در قفا

دانه هاى این گیاه سمى است ، گرد کوبیده و جوشانده آن از خارج معالج کچلى و ضد شپش است ، و چنانکه گل و گیاه آن را پخته و بطور ضماد زیر شکم بگذارند، ادرار را باز مى نماید. استعمال دانه هاى این گیاه به علت سمى بودن از راه داخل جایز نیست .

طرز استفاده زبان در قفا

خوردن گل زبان در قفا یا آب جوشانده ی آن، مسکن، آرامش بخش و مفرح است.
برای فرو نشاندن ورم ها، ساقه و برگ و گل زبان در قفا را له کرده و بر محل ضماد نمایید.
برای درمان نقرس و دفع سنگ کلیه و مثانه، یک لیوان از آب دمکرده ی برگ زبان در قفا را بنوشید.
برای فرو نشاندن ورم ها، ساقه و برگ و گل زبان در قفا را له کرده و بر محل ضماد نمایید.
برای درمان نقرس و دفع سنگ کلیه و مثانه، یک لیوان از آب دمکرده ی برگ زبان در قفا را بنوشید.
خوردن گل زبان در قفا یا آب جوشانده ی آن، مسکن، آرامش بخش و مفرح است.

پایین مطالب(کانال تلگرام)

مرتبط ها