خواص دارویی مخلوط زیره

مخلوط زیره

زیره در دو نوع  سبز و سیاه موجود است، که اگرچه ویژگی‌های تغذیه‌ای نسبتا مشابهی دارند اما دارای تفاوت‌هایی هم می باشند.  دو نوع زیره با نام‌های زیره سیاه و زیره سبز می‌شناسیم که نوع سیاه آن با نام‌های زیره کرمانی و زیره کوهی و نوع سبز آن به نام کراویه معروف است.

فواید مخلوط زیره

نیرو دهنده، ضد نفخ، مقوی معده، درمان سوئ هاضمه، اشتهاآور، افزایش دهنده شیر.

ترکیبات مخلوط زیره

کاروون - دی هیدرو کاروون - کومینول

منبع جغرافیایی مخلوط زیره

آذربایجان - همدان - کرمان - شاهرود