ایمونوگلوبولین عضلانی

ImmuneGlobulinIntramuscular(IGIM)

پیش گیری از هپاتیت A سرخک واریسلا سرخجه کمبود ایمو نوگلوبولین

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی ایمونوگلوبولین عضلانی

Inj : 2 , 10 ml/vial

عوارض جانبی ایمونوگلوبولین عضلانی

تب، گذرا، لرز، سردرد، برافروختگی، گز گز کردن پوست و تغییر در فشار خون و ضربان نبض بندرت با مصرف این دارو گزارش شده است.

شایع ترین: ایمونوگلوبولین عضلانی

کاهش فشار، عوارض گوارشی، کهیر

مهم ترین: ایمونوگلوبولین عضلانی

آنافیلاکسی، عوارض ریوی

مصرف در دوران حاملگی ایمونوگلوبولین عضلانی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی ایمونوگلوبولین عضلانی

به نظر نمی رسد برای جنین ضرری داشته باشد

مکانیزم اثر ایمونوگلوبولین عضلانی

نوع ایمونوگلوبولین موجود در فرآورده عمدتا IgG است

تداخلات مهم ایمونوگلوبولین عضلانی

به جز واکسن تب زرد و دوز های یادآوری واکسن خوراکی فلج اطفال واکسن ها را دست کم 3 هفته قبل یا 3 ماه بعد از ایمونوگلوبولین ها تجویز کنید

موارد منع مصرف ایمونوگلوبولین عضلانی

از تزریق وریدی این دارو جلوگیری کنید . تزریق عضلانی برای بیمارانی که اختلال انعقادی شدید دارند ممنوع است . تجویز دارو در افراد دچار حساسیت ممنوع است.

نکات پزشکی ایمونوگلوبولین عضلانی

پرهیز از مخلوط کردن آن با سایر داروها ،انجام تست حساسیت داخل پوستی قبل از تزریق دارو

شرایط نگهداری ایمونوگلوبولین عضلانی

در دمای 2-8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها