اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

تری متوپریم

Trimethoprim

درمان UTI درمان اوتیت حاد میانی درمان اسهال مسافران درمان عفونت با پنوموسیستیس کارینی

اشکال دارویی تری متوپریم

Tab:100 mg

مصرف در دوران حاملگی تری متوپریم

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تری متوپریم

با توجه به ترشح دارو در شیرمادر توصیه می شود که طی دوره درمانی با تری متوپریم از تغذیه نوزاد با شیر مادر خودداری شود از آنجا که دارو به متابولیس اسید فولیک تداخل می کند، تجویز دارو طی دوران شیر دهی باید با اطمینان کامل از منفعت این تجویز ومضرات کم آن صورت بگیرد.

مکانیزم اثر تری متوپریم

تری متوپریم با دخالت با عملکرد آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز باعث مهار سنتز اسید فولیک باکتریایی می شود. تریمتوپریم علیه هر دسته باکتریایی گرم مثبت وگرم منفی دارای اثر بوده که از آن جمله به انتروباکتریاسه هایی (البته به جز سودوموناس) شامل اشریشیاکولا، کلبسیلاها و پروتئوس میرابیلیس اشاره کرد. این دارو معمولا باعث کشته شدن این باکتری هامی شود. اتصال تری متوپریم به آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز باکتری بسیار قوی تر و موثر تر از اتصال آن به این آنزیم در پستانداران است. بدین ترتیب توقف بیوسنتز نوکلئیک اسید و پروتیئن در باکتری ها خیلی مشهودتر از انسان یا پستانداران دیگر است. تری متوپریم خوراکی سریع الاثر جذب شده و پیک غلظت پلاسمایی آن که به طور متوسط 1mcg/mLاست بعد از حدود 1 تا 4 ساعت از مصرف تک دوز 100میلی گرم دارو در خون ایجاد می شود. دارو تا حدود 44 درصد به پروتئین های پلاسما باند می شود. غلظت دارو در ادرار به طور قابل توجهی بیشتر از غلظت دارو در خون است. کمتر از 20 درصد تری متوپریم متابولیزه می شود. نیمه عمر: حدود 8 تا 10 ساعت بوده که البته در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی حذف دارو از بدن بیشتر از راه کلیه ها واز طریق فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبولی صورت می گیرد. بعد از مصرف خوراکی دارو در عرض 24 ساعت حدود 60-50 درصد از دارو از طریق ادرار دفع می شود که حدود 80 درصد به صورت تغییر نیافته است. حدود 4 درصد از دارو داخل مدفوع دفع میشود

تداخلات مهم تری متوپریم

مصرف هم زمان تری متوپریم با فنی توئین احتمالا سبب افزایش سطح سمرمی فنی توئین می شود لذا باید در این موارد بیمار را از نزدیک تحت کنترل قرار دارد

موارد منع مصرف تری متوپریم

در بیماران حساس به دارو یا مبتلا به آنمی مگالوبلاستیک ناشی از فقر فولات تجویز تری متوپریم مجاز نیست. مصرف دارو در بیماران دارای فقر فولات یا اختلالات کبدی و کلیوی (به ویژه در مواردی که کلیرانس کراتینین 15ml/minیا کمتر باشد) باید با احتیاط کامل باشد.

شرایط نگهداری تری متوپریم

در دمای اتاق و دور از نور رطوبت نگهداری شود.