اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

وال گان سیکلوویر

Valgancyclovir

رتینیت حاد سیتومگالوویروس (CMV)در بیماران مبتلا به ایدز رتینیت CMV غیر فعال پیشگیری از عفونت با CNV در بیماران پیوند قلب، کلیه و پانکراس –کلیه که در معرض خطر قرار دارند ( اهداء کننده سرم مثبت برای CMV/گیرنده سرم منفی برای CMV)

شرکت های تامین کننده وال گان سیکلوویر

اشکال دارویی وال گان سیکلوویر

Tab : 450

تداخلات مهم وال گان سیکلوویر

از آنجایی که دارو به گان سیکلوویر تبدیل می شود برای اطلاعات در این زمینه به تک نگار گان سیکلوویر مراجعه شود.

موارد منع مصرف وال گان سیکلوویر

در حساسیت به وال گان سیکلوویریا گان سیکلوویر، بیماران دیالیز یا پیوند کبد

اشکال دارویی وال گان سیکلوویر

قرص والسیت 450 میلی گرم

VALCYTE Tablet 450 mg