ایماتینیب

Imatinib

لوسمی میلوئید مزمن، تومورهای استرومال دستگاه گوارش

اشکال دارویی ایماتینیب

Cap : 50 mg ,100 mg Tab : 100 mg

مصرف در دوران حاملگی ایماتینیب

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ایماتینیب

در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود

مکانیزم اثر ایماتینیب

دفع : مدفوع و ادرار مکانیسم اثر: مهار کننده آنزیم تیروزین کیناز است نیمه عمر: حدود 18 و 40 ساعت است

تداخلات مهم ایماتینیب

کاربامازپین ، دگزامتازون ، فنوباربیتال ، فنی توئین و ریفامپین می تواند سبب کاهش غلظت این دارو شود . مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد نئوپلاسم آثار سرکوب مغز استخوان این دارو ها را افزایش می دهد . مصرف همزمان این دارو با زیدوودین احتمال بروز عفونت را افزایش می دهد .

موارد منع مصرف ایماتینیب

حساسیت به دارو، آنمی، کودکان، ابتلا به آبله مرغان یا زونا

نکات پزشکی ایماتینیب

تنظیم دوز دارو در سرکوب مغز استخوان یا سمیت کبدی ضروری است . تجویز این دارو همراه با غذا جهت کاهش عوارض گوارشی و انجام آزمایش های CBC و شمارش پلاکت ها قبل از شروع درمان و سپس به طور متناوب بیمار لازم است.

شرایط نگهداری ایماتینیب

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

اشکال دارویی ایماتینیب

کپسول ایماتیب 100میلی گرم

قرص گلیوک 100 میلی گرم

قرص ایماتینیب 57 100 میلی گرم

IMATIB Capsule 100 mg

GLIVEC Tablet 100 mg

IMATINIB OSVAH 100MG TAB