پرمترین

Permethrin

درمان شپش سر درمان گال

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پرمترین

(Cream Rinse : 1% (1% W/W Shampoo : 1% Cream : 5%

مصرف در دوران حاملگی پرمترین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی پرمترین

طی دوره بارداری با احتیاط تجویز شود . در صورت امکان بهتر است تا چند روز پس از استفاده از آن ، مادرنوزاد را با شیر خود تغذیه نکند

مکانیزم اثر پرمترین

جذب: موضعی دفع: پرمترین بیشتر از راه ادرار دفع می شود. مکانیسم اثر: پرمترین برروی غشای سلول عصبی شپش اثر گذاشته و کانال سدیمی آن را که مسئول تنظیم پولاریزاسیون غشاء تخریب می کند بدین ترتیب شپش فلج می شود. این دارو برروی کنه و کک نیز موثر است. نیمه عمر: طول مدت اثر آن 14 روز است

موارد منع مصرف پرمترین

در صورت حساسیت مفرط نسبت به پیرترین صناعی یا سایر اجزای دارو منع مصرف دارد. بی خطر بودن و کارآیی آن برای کودکان کمتر از 2 سال محرز نشده است

نکات پزشکی پرمترین

در صورت خوردن تصادفی ، معده را شستشو دهید

شرایط نگهداری پرمترین

در دمای اطاق نگهداری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها