کلستیرامین

Cholestyramine

هیپرکلسترولمی خارش ناشی از انسداد صفراوی اسهال وابسته به اسید های صفراوی ناشی از رزکسیون ایلئوم، بیماری کرون، واگوتومی، نوروپاتی دیابتی و رادیاسیون.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کلستیرامین

Susp : 4g/sachet

مصرف در دوران حاملگی کلستیرامین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی کلستیرامین

با احتیاط تجویز شود

مکانیزم اثر کلستیرامین

جذب: از راه خوراکی تجویز می شود ولی جذب نمیشود دفع: مدفوع مکانیسم اثر: در روده به اسیدهای صفراوی متصل شده و دفع آنها را از مدفوع افزایش می دهد

تداخلات مهم کلستیرامین

کلستیرامین باعث کاهش جذب خوراکی داروهای زیر می شود: ?بلوکرها، کورتون، استامینوفن، آسپرین، وارفارین، متیل دوپا، فنی توئین، تتراساکلین

موارد منع مصرف کلستیرامین

در حساسیت به دارو و در صورت انسداد کامل صفراوی منع مصرف دارد

نکات پزشکی کلستیرامین

سطح کلسترول و تری گلیسیرید خون را به صورت مرتب کنترل کنید. احتمال کمبود ویتامین های محلول در چربی و اسید فولیک را در نظر داشته باشید.

شرایط نگهداری کلستیرامین

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود

مجوز ها و تاییدیه ها