اسید لاکتیک

Lactic Acid

اسید لاکتیک آثاری مشابه اسید استیک دارد و همانند آن به عنوان ماده آنتی باکتریال (بر علیه گونه های هموفیلوس و سودومونا و باکتری های دیگر)، ضد قارچ و ضد پروتوزا در ژل ها و دوش های واژینال ، فرآورده های پوستی و ناخنی و قطره گوش بکار می رود.

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی اسید لاکتیک

مایع بدون بو ،بدون رنگ و یا متمایل به زرد ،غیظ و هیگروسکوپ Bulk

شرایط نگهداری اسید لاکتیک

در ظروف در بسته نگهداری شود

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها