فلبامات

Felbamate

درمان کمکي در تشنج فوکال يا جنراليزه سندرم Lennox Gastaut

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی فلبامات

Tab : 400 mg

مصرف در دوران حاملگی فلبامات

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم فلبامات

مصرف همزمان با کاربامازپين کاهش غلظت فلبامات مي شود. مصرف همزمان با فني توئين کاهش غلظت سرمي فلبامات و احتمال افزايش سطح سرمي فني توئين

موارد منع مصرف فلبامات

حساسيت به دارو، اختلال عملکرد کبدي، سرکوب مغز استخوان، سابقه ديسکرازي خوني

نکات پزشکی فلبامات

بروز تغييرات غير طبيعي مثل تاري ديد و علائم مربوط به واکنش هاي حساسيتي را به پزشک گذارش کنيد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها