پلی میکسین – ان اچ

Polymixin – NH

عفونت های گوش خارجی ( کانال خارجی ) و عفونت های حفره به جا مانده از ماستوییدکتومی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پلی میکسین – ان اچ

Otic Drops ( Polymixin B sulfate 10000U +Neomycin Sulfate 5mg +Hydrocortisone 10mg)/ml

مصرف در دوران حاملگی پلی میکسین – ان اچ

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

موارد منع مصرف پلی میکسین – ان اچ

استفاده موضعی از نئومایسین برای بیمارانی که دچار پارگی پرده گوش هستند ممکن است منجر به کری بیمار می شود. از تجویز طولانی مدت آن خودداری کنید، ممکن است حساسیت پوستی ایجاد کند.

نکات پزشکی پلی میکسین – ان اچ

استفاده هم زمان از یک کورتیکواستروئید موضعی می تواند، عوارض حساسیتی نئوومایسین ( بثورات جلدی، خارش، یا تب دارویی ) را پنهان کند.

شرایط نگهداری پلی میکسین – ان اچ

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها