آیوپرامید

Iopromide

آرتریوگرافی مغزی آرتریوگرافی محیطی و ارزیابی شنت های دیالیز اوروگرافی ترشحی CT مغزی CT تنه

اشکال دارویی آیوپرامید

(Inj : 240 mgl/ml (20 , 50 ml (Inj : 300 mgl/ml (10,20 , 50 ml (Inj : 370 mgl/ml (50 , 100 ml

مصرف در دوران حاملگی آیوپرامید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی آیوپرامید

در بارداری در رده B قرار گرفته است و در شیردهی توصیه به قطع موقتی شیردهی می شود

مکانیزم اثر آیوپرامید

دفع: ادرار مکانیسم اثر: آیوپروماید پس از تزریق داخل وریدی بی درنگ در تمام مایعات خارج سلولی توزیع می شود . رسوب قابل توجهی در بافت ها ندارد.

تداخلات مهم آیوپرامید

در صورتی که با فاصله کمی پس از مصرف کنتراست های کوله سیستوگرافی ، آیوپروماید تزریقی به بیمار به ویژه در افرادی که مبتلا به اختلال عملکرد کبد هستند تجویز شود ، خطر بروز سمیت کلیوی افزایش می یابد.

موارد منع مصرف آیوپرامید

در افرادی با سابقه واکنش آلرژیک نسبت به پنی سیلین یا آلرژن های پوستی ، سابقه آسم یا آلرژی ، افرادی که دچار دهیدراتاسیون ، هیپرتیروئیدی ، فئوکروموسیتوم ، حساسیت نسبت به مواد حاجب حاوی ید ، کم خونی داسی شکل ، هوموسیتینوری ، تجویز این فرآورده باید با احتیاط صورت گیرد

نکات پزشکی آیوپرامید

تزریق دوز آزمایشی قبل از تجویز این دارو توصیه نشده است ، زیرا نتیجه آن پیش بینی کننده بروز واکنش های شدید وکشنده نسبت به کنتراست نیست. در افراد پرخطر که مستعد بروز این واکنش ها هستند ، تجویز رژیم درمانی قبل از تزریق کنتراست توصیه می شود. قبل و بعد از تزریق آیوپروماید ، هیدراسیون بیماران توصیه می شود. مایعات را می توان به صورت خوراکی یا وریدی تجویز کرد.

شرایط نگهداری آیوپرامید

در درمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی آن نیز جلوگیری شود