اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آمفوتریسین – بی

Amphotericin-B

عفونت های قارچی سیستمیک ،آسپرژیلوس،درمان برفک

اشکال دارویی آمفوتریسین – بی

Inj: 50mg

مصرف در دوران حاملگی آمفوتریسین – بی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی آمفوتریسین – بی

در دوران بارداری قابل تجویز است. در دوران شیردهی با احتیاط تجویز شود

مکانیزم اثر آمفوتریسین – بی

با اتصال به استرول های غشاء سلولی قارچ و تغییر نفوذ پذیری آن باعث تراوش محتویات سلول از داخل به خارج می شود. از دستگاه گوارش جذب ندارد. از طریق کلیه دفع می شود

تداخلات مهم آمفوتریسین – بی

مصرف همزمان سیس پلاتین / پنتامیدین/متوکسی فلوران احتمال سمیت کلیه را بالا می برد مصرف هزمان کورتون احتمال هیپوکالمی را بالا می برد این دارو تقویت کننده ی اثر شل کنندگی عضلات است

موارد منع مصرف آمفوتریسین – بی

در صورت وجود حساسیت به پنی سیلین،آموکسی سیلین یا سایر بتالاکتام ها

نکات پزشکی آمفوتریسین – بی

تب ممکن است 1یا 2 ساعت پس از تزریق به وجود آید ولی نباید 4 ساعت پس از قطع دارو تبی وجود داشته باشد

شرایط نگهداری آمفوتریسین – بی

پودر داروباید در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سانتی گراد دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود .ویال حل شده دارو به مدت 7 روز در یخچال و 24 ساعت در دمای اتاق پایدار است.