سدیم سلولز فسفات

Sodium Cellulose Phosphate

پیشگیری از تشکیل سنگ های ادراری کلسیمی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سدیم سلولز فسفات

powder

عوارض جانبی سدیم سلولز فسفات

موردی گزارش نشده است

شایع ترین: سدیم سلولز فسفات

اختلالات گوارشی شامل مدفوع شل ، اسهال ، دیس پپسی و عدم تحمل دارو ، بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ ، هیپراگزالوری به علت عدم محدود کردن مصرف اگزالات غذایی یا مصرف اسکوربیت اسید زیاد

مهم ترین: سدیم سلولز فسفات

هیپومنیزمی که به ندرت دیده می شود و باید در صورت تشخیصی مکمل منیزیم برای بیمار تجویز شود ، اما نبایدبه شکل هم زمان با سدیم سلولز فسفات مصرف شود . چون این دارو جذب کلسیم را مهار می کند و ممکن است باعث هیپرپاراتیروئیدی ثانویه و ایجاد ضایعات استخوانی ناشی از آن بشود

مصرف در دوران حاملگی سدیم سلولز فسفات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سدیم سلولز فسفات

در مورد ترشح آن در شیر اطلاعی در دست نیست . در انسان مشکلی ایجاد نکرده است و منعی برای مصرف ندارد . در زمان بارداری نیز می توان با احتیاط مصرف کرد

مکانیزم اثر سدیم سلولز فسفات

پودر مذکور حاوی 34% فسفات غیر ارگانیک سدیم است . این ماده با اتصال به کلسیم غذایی کلسیم ترشح شده به روده ، مانع از جذب روده ای کلسیم می شود . بدین ترتیب کاهش میزان اشباع کلسیم ادرار در عین حالی که اگزالات و فسفر ادرار به میزان کمی افزایش می یابد ، ممکن است از تشکیل خود به خود هسته های اگزالات کلسیم و فسفات کلسیم تشکیل سنگ جلوگیری کند . این ماده از طریق روده جذب نمی شود . دفع دارو از طریق مدفوع و به شکل کمپلکس کلسیم و فسفات سلولز انجام می گیرد

تداخلات مهم سدیم سلولز فسفات

تجویز هم زمان ترکیبات کلسیم ، اثر دارو را برای کاهش کلسیم خنثی می کند تجویز هم زمان منیزیم باعث کاهش جذب منیزیم می شود لذا باید مکمل منیزیم را یک ساعت پیش یا پس از سدیم سلولز فسفات مصرف کرد . دیورتیک های تیازیدی می توانند افزایش اثر دارو را سبب می شوند . مصرف اسکوربیک اسید می تواند اثر کاهنده اگزالات دارو خنثی کند. تجویز هم زمان سدیم سلولز فسفات با آنتی اسیدهای دهنده کاتیونی و مسهل ها می توان توان جابجایی کلسیم دارو را کاهش دهد

موارد منع مصرف سدیم سلولز فسفات

سدیم سلولز فسفات باید با احتیاط فراوان در نارسایی قلبی یا اسیت یا سندرم نفروتیک مصرف شود گرچه بهتر است هرگز مصرف نشود زیرا بار سدیم زیادی را به بیمار تحمیل می کند . این دارو در بیماران مبتلا هیپرپاراتیروئیدی اولیه و ثانویه ، هیپومنیزیومی ، هیپوکلسمی ، ضایعات و بیماری های استخوانی یا هیپراگزالوری روده ای کنترااندیکه است . سدیم سلولز فسفات در زنان باردار و کودکان زیر 16 سال که نیاز به کلسیم بالایی دارند نباید مصرف شود و در صورت ضرورت با احتیاط زیاد به کار رود . این دارو در هیپرکلسیوری کلیوی ، هیپوفسفاتمی ، بیماری های که باعث باز جذب زیاد کلسیم از استخوان می شود کنترااندیکه است . تجویز این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و CHFشدید و مواردی که محدودیت مصرف سدیم دارند توصیه نمی شود . بیماری های استخوانی مثل استئوپوروز ، استئومالاسی و استئیت از موارد منع مصرف این دارو هستند .هیپوکلسمی ناشی از هیپوپاراتیروئیدی و سوء جذب جزو موارد کنترااندیکه بودن مصرف دارو هتسند

شرایط نگهداری سدیم سلولز فسفات

پودری کرم رنگ و بی بو است و باید در ظرف در بسته در دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود

مجوز ها و تاییدیه ها