تری متافان

Trimetaphan Camsilate

درمان کریز هیپرتانسیون، ایجاد هیپوتانسیون کنترل شده در طی انجام جراحی و درمان ادم حاد ریه ثانویه به هیپرتانسیون سیستمیک

اشکال دارویی تری متافان

(Inj (10ml) : 50mg/ml (10ml

مصرف در دوران شیردهی تری متافان

تری متافان از جفت عبور می کند و ممکن است در نوزاد تازه متولد شده فلج یا انسداد الیئوم را باعث شود. این دارو برروی کنترل هیپرتانسیون ناشی ازاکلامپسی در خانم های باردار تاثیری ندارد.

مکانیزم اثر تری متافان

این دارو با رقابت استیل کولین برای گیرنده های پس سیناپسی، موجب مهار تحریک آن ها می شود. از دیگر آثار دارو گشاد کنندگی عروق محیطی و آزادسازی هیستامین است. آثار کاهندگی فشار خون دارو به دلیل مهارتون سمپاتیک و آثار گشاد کنندگی عروق است. برون ده قلبی در بیماران با نارسایی قلبی افزایش و در بیماران با عملکرد طبیعی قلب کاهش می یابد متابولیسم دارو ظاهرا به وسیله سودوکولین استراز صورت می گیرد. شروع اثر دارو فوری است. طول مدت اثر 15-10 دقیقه دارد. دفع آن از راه کلیوی بدون تغییر صورت می گیرد.

تداخلات مهم تری متافان

در صورت استفاده همراه داروهای بی حس کننده، به ویژه بی حس کننده های نخاعی احتیاط شود ممکن است هیپوتانسیون شدید ایجاد کند. تری متافان ممکن است انسدادی داروهای بلوک کننده عصبی –عضلانی از نوع غیر دپولاریزان و تاثیر سوکسینیل کولین را تشدید کند. در صورت استفاده از سایر داروهای ضد فشار خون هیپوتانسیون تشدید خواهد شد.

موارد منع مصرف تری متافان

تری متافان در صورتی که هیپوتانسیون بیمار را در معرض خطرات بعدی چون آنمی درمان نشده هیپوولمی، شوک، هیپوکسی شدید یا نارسایی تصحیح نشده ریوی قرار دهد، منع مصرف دارد. همچنین در صورتی که امکان دسترسی به مایعات و جایگزینی خون فراهم نباشد نیز نباید از آن استفاده کرد. از این دارو تنها در حضور متخصصان و تجهیزات کافی باید استفاده کرد. برای مبتلایان به تصلب شرایین، بیماری های قلبی، کبدی یا کلیوی ف بیماری دژنرانیو سیستم اعصاب مرکزی، بیماری آدیسون، دیابت و بیمارانی که از کورتیکواستروئید ها استفاده می کنند، با احتیاط تجویز شود. برای کودکان، سالمندان و بیماران ناتوان با احتیاط بسیار تجویز شود. تری متافان را نباید برای مبتلایان به تصل شرایین شدید، سختی دریچه پیلوری و بیماری ایسکمیک شدیدقلبی تجویز کرد. برای مبتلایان به هیپرپلازی پروستات و گلوکوم و طی دوره بارداری نیز با احتیاط مصرف شود. به واسطه تاثیر آن دارودر آزادسازی هسیتامین لازم است در بیماران با سابقه آلرژی با احتیاط تجویز شود.

شرایط نگهداری تری متافان

در دمای اتاق نگهداری شود.