تیوگوانین

Thioguanine

AML

اشکال دارویی تیوگوانین

Tab : 40 mg

مصرف در دوران حاملگی تیوگوانین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی تیوگوانین

تا کنون مطالعات کافی و کنترل شده ای در رابطه با مصرف تیوگوانین در دوران بارداری صورت نپذیرفته است ولی از آنجا که این دارو تراتوژن و موتاژن است . مصرف آن در این ایام می تواند موجب بروز آثار جانبی زیادی بر روی جنین شود . بنابراین از مصرف این دارو در دوران حاملگی باید خودداری شود ، مگر آنکه بیمار دارای بیماری شدید و کشنده ای باشد که دارو جایگزین و مناسب دیگری برای وی یافت نشود و فواید ناشی از مصرف این دارو از خطرات احتمالی آن برروی جنین بیشتر باشد که در این حالت استفاده از تیوگوانین مجاز است . از آنجا که تیوگوانین می تواند کارسینوژن باشد و استفاده از آن ممکن است آثار سوء زیادی بر روی شیرخوار ایجاد کند ، بنابراین توصیه می شود تا زمانی که مادر از این دارو استفاده می کند، از شیردادن به کودک خود اجتناب کند.

مکانیزم اثر تیوگوانین

تیگوانین دارای آثار و کاربرد های مشابه با مرکاپتوپورین است . تیگوانین به طور ناقص و متغیر از دستگاه گوارش جذب می شود و میزان متوسط جذب آن با تجویز از راه خوراکی در حدود 30 درصد است . این دارو در بدن سریع الاثر از طریق تبدیل داخل سلولی به تیوگوانیلیک اسید و مشتقات تیوگوانوزین فسفات فعال می شود . غیر فعال سازی تیوگوانین بیشتر از راه متیلاسیون و تبدیل آن به آمینومتیل تیوپورین صورت می گیرد . مقادیر کمی از آن نیز پس از دامیناسیون به تیوگزانتین و سپس به وسیله گزانتین اکسیداز به تیواوریک اسید تبدیل می شود . این دارو تقریبا به طور کامل به صورت متابولیت ها از ادرار دفع می شود

تداخلات مهم تیوگوانین

چنانچه مصرف هم زمان تیوگوانین و بوسولفان طولانی مدت صورت پذیرد ، فرد را مستعد بروز مسمومیت کبدی و واریس مری می سازد . به همین دلیل توصیه می شود مصرف هم زمان این دارو ها با احتیاط صورت پذیرد . مصرف هم زمان تیوگوانین و سایر داروهای ضد سرطان نیز احتمال بروز بیماری های کبدی را افزایش می دهد . چنانچه بیماری هم تیوگوانین و هم سیر داروهایی که فعالیت مغز استخوان را کاهش می دهد را به صورت هم زمان دریافت کند ، ممکن است کارکرد مز استخوان وی به شدت کاهش یابد و نیاز باشد تااز مقدار مصرف تیوگوانین کاسته شود .اگر بیماری علاوه بر دریافت تیوگوانین تحت رادیوتراپی نیز قرار گیرد ، احتمال کاهش شدید فعالیت مغز استخوان وی زیاد بوده و ممکن است نیاز باشد تا از مقدار مصرف تیوگوانین در چنین فردی کم شود . به علت اینکه مصرف تیوگوانین می تواند موجب افزایش غلظت اسید اوریک خون شود . بنابراین چنانچه بیمار از قبل به منظور درمان افزایش غلظت اسید اوریک خون تحت درمان با داروهایی مانند آلوپورینول ، کلشی سین یا پروبنسید بوده است ، بعد از شروع تیوگوانین نیاز به تغییر مقدار مصرف این دارو ها وجود خواهد داشت

موارد منع مصرف تیوگوانین

در افراد مبتلا به سرکوب مغز استخوان ، زونا ، آبله مرغان ( یا سابقه تماس اخیر این بیماری ) ،منع مصرف دارد . در افراد مبتلا به تقرس یا سابقه دفع سنگ های اوراتی کلیه، اختلال عملکرد کبد یا کلیه ( نیاز به اصلاح دوز دارند) مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد . در بیمارانی که طی 6-4 هفته گذشته تحت رادیوتراپی یا درمان با داروهای سیتوتوکسیک قرار گرفته اند ، از این دارو باید با احتیاط استفاده می شود

شرایط نگهداری تیوگوانین

این دارو را باید به صورت در بسته و در درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری کرد