تستوسترون

Testosterone

کمبود آندروژن ناشي از هيپوگناديسم اوليه يا ثانويه در مردان درمان تسکيني سرطان پيشرفته پستان در خانم ها بلوغ ديررس در پسران

اشکال دارویی تستوسترون

(Inj : 100mg/mL , 250mg/ml ( As Enatate Cap : 40mg Testesterone Undecanoate

مصرف در دوران حاملگی تستوسترون

D - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه شواهدي مبني بر وجود خطر براي جنين انسان وجود دارد ولي در بعضي از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذير نمايد. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالي دارو را بايد پذيرفت

مصرف در دوران شیر دهی تستوسترون

استفاده از تستوسترون در زنان باردار ممنوع است . چراکه تغيير ظاهري جنسيت جنين را باعث مي شود اين مشکل به ويژه با تجويز آندروژن ها در سه ماهه نخست بارداري در جنين هاي مونث بيشتر است . مشخص نيست آيا اين دارو در شير مادر مي شود يا خير . به دليل وجود احتمال بروز عوارض در شير خوار ،بهتر است از داروي ديگر يا روش جايگزين براي تغذيه شيرخوار استفاده شود.

مکانیزم اثر تستوسترون

مکانيسم اثر:تستوسترون پلاسمايي آندوژن به وسيله گنادوتروپين ها با مکانيسم فيبدبک منفي روي هيپوتالاموس و هيپوفيز تنظيم مي شود . دوزهاي بالاتر از مقدار فيزيولوژيک تستوسترون موجب سرکوب گنادوتروپين ها و اسپرماتوژنزدر مردان داراي گناد طبيعي مي شود. آندوژن ها شديدا در چربي محلول بوده و از طريق انتشار غير فعال وارد سلول هاي بافت هدف مي شوند و تستوسترون و متابوليت هاي فعال آن 5-?دي هيدروتستوسترون به گيرنده هاي آندوژني داخلي سلولي متصل مي شوند و کمپلکس به هسته سلول وارد شده و ترجمه و ساخت پروتئين را با اثر برروي کروموزوم هاآغاز يا سرکوب مي کنند . به دليل تستوسترون به استروژن ، اين دارو مي تواند آثار استروژني داشته باشد ، غلظت هاي فيزيولوژيک آندوژن موجب تحريک اسپرماتوژنز و قدرت جنسي و ايجاد حفظ صفحات ثانويه جنسي در مردان مي شود. آندوژن ها با افزايش توليد فاکتور محرک اريتروپويتيک موجب ساخت گلبول هاي سرخ خون مي شوند . ميزان اتصال به پروتئين هاي ، پلاسما خيلي بالاست . تقريبا 99-98 درصد به گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسي (SHBG) و 19 درصد به آلبومين متصل مي شود و 1 درصد آن آزاد باقي مي ماند. متابوليسم از راه ادرار دفع مي شوند . تقريبا 90 درصد دوز تجويز شده ابتدا به صورت متابوليت هاي کنژوگه گلوکورونيدي يا سولفاته از ادرار دفع مي شوند. به دليل گردش رودي –کبدي مقداري از دارو از طريق مدفوع ( تقريبا 6% ) دفع مي شود . متابوليسم تستوسترون کبدي است و به دو متابوليت اصلي فعال ،DHTو استراديول تبديل مي شود . نيمه عمر دارو در راه IM، 100-10دقيقه است .

تداخلات مهم تستوسترون

قرص متيل تستوسترون تاثير ضد انعقادي وارفارين را تشديد مي کند . تستوسترون در صورت استفاده به همراه داروهاي هپاتوتوکسيک خطر بروز عوارض کبدي را تشديد مي کند . تستوسترون ميزان نياز به داروهاي پايين آورنده قند خون و انسولين را تغيير مي دهد.

موارد منع مصرف تستوسترون

استفاده از تستوسترون در مرداني که به سرطان سينه يا پروستات مبتلا هستند ، در مبتلايان به هيپرکلسمي ، بيماري هاي شديد قلبي ، کبدي يا کليوي ، طي دوره بارداري و شير دهي ممنوع است . براي سالمندان با احتياط تجويز شود . برخي اشکال دارويي ممکن است محتوي ترکيبات جيوه باشند . بنابراين آن ها را نمي توان براي بيماراني که نسبت به جيوه حساسيت دارند ، تجويز کرد . استفاده طولاني از دوز بالاي تستوسترون ممکن است عوارض شديد کبدي ، اختلال در اسپرم و کاهش حجم ترشح مني ايجاد کند . آندروژن ها با احتياط بسيار براي کودکان تجويز شوند . اين داروها ممکن است بلوغ زودرس استخوان ها و در نتيجه کوتاهي قد را باعث مي شوند : هرچه کودک کوچک تر باشد ، خطر کوتاهي قد بيشتر است . برخي اشکال تزريقي تستوسترون محتوي بنزيل الکل هستند و در نوزادان نارس سندرم مرگبار گسپينگ ايجاد مي کنند . مصرف آندوژن ها باعث تشديد بيماري پورفيري مي شود لذا در اين بيماران با احتياط تجويز شود .

شرایط نگهداری تستوسترون

در دماي اتاق نگهداري کنيد

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها