اکسپکتورانت کدئین

Expectorant Codeine

درمان علامتی سرفه و احتقان بینی و علائم سیستمیک ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و سایر عفونت های تنفسی و کاهش چسبندگی خلط

اشکال دارویی اکسپکتورانت کدئین

Syrup

مصرف در دوران حاملگی اکسپکتورانت کدئین

D - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید. و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها