نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
متاپروترنول

متاپروترنول

Metaproternol Sulfate

اشکال دارویی متاپروترنول

Tab :20 mg Inj :0.5 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی متاپروترنول

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر متاپروترنول

جذب: خوراکی دفع: ادرار مکانیسم اثر: بر گیرنده های بتا اثر داشته اما بر گیرنده بتا2 کمتر انتخابی است. با تحریک گیرنده های آدرنرژیک ریه ها موجب انبساط ماهیچه صاف برونشیول ها می شود.

تداخلات مهم متاپروترنول

مصرف هم زمان متاپروترنول با سایر داروهای سمپاتومیمتیک ممکن است منجر به آثار افزایشی و سمیت شود. کاربرد این دارو همراه با بیهوش کننده های عمومی (به خصوص کلروفرم، سیکلوپروپان، هالوتان و تری کلرواتیلن )، گلیکوزیدهای قلبی، لوودوپا، مشتقات تئوفیلین، سایر سمپاتومیمتیک ها و یا هورمون های تیروئیدی احتمالا منجر به افزایش پتانسیل آثار قبلی مثل تاکی کاردی شدید بطنی، آریتمی قلبی و نارسایی سرخرگ می شود. مسددهای بتاآدرنرژیک به خصوص پروپرانولول، آثار گشاد کنندگی نایژه ای متاپروترنول را آنتاگونیزه می کنند. مصرف هم زمان این دارو با گزانتین ها، سایر سمپاتومیمتیک ها و سایر داروهای محرک CNS ممکن است منجر به افزایش تحریک CNS می شود. مهار کننده های MAO ضد افسردگی های سه حلقه ای در مصرف توام با این دارو موجب تشدید آثار عروقی می شوند.

موارد منع مصرف متاپروترنول

ممکن است پس از مصرف خوراکي مزه بد در دهان احساس شود

نکات پزشکی متاپروترنول

در بیماران مبتلا به ازدیاد حساسیت نسبت به این دارو یا اجزای آن، در طی بیهوشی با سیکلوپروپان و یا بیهوش کننده های هیدروکربنی هالوژنه و در بیماران مبتلا به تاکی کاردی و آریتمی همراه تاکی کاردی، ترومبوز وریدی مزانتر و یا محیطی، هیپوکسی و یا هیپرکاپنی شدید، مصرف متاپروترنول ممنوع است.

سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد متاپروترنول به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی