لاکتولولوز

Lactulose

پيش گيري و درمان اسفالوپاتي پورتال- سيستميک شامل مراحل پره کوما و کوماي کبدي يبوست مزمن هموروئيدکتومي يبوست شديد ناشي از احتباس باريم در افراد مسن جهت انجام پاکسازي ميکروبي روده سندرم بوي ماهي (Fish Odour)

اشکال دارویی لاکتولولوز

Syrup : 10 g/15 ml Powder for Solution : 10 g

مصرف در دوران حاملگی لاکتولولوز

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی لاکتولولوز

بي خطر بودن آن در بارداري ثبت نشده است. بهتر است با احتياط مصرف شود. ترشح دارو به داخل شير مادر مشخص نشده است، در دوران شير دهي با احتياط تجويز شود.

مکانیزم اثر لاکتولولوز

مکانيزم اثر: مسهل اسموتيک است دفع: از طريق ادرار و مدفوع

تداخلات مهم لاکتولولوز

مصرف هم زمان مسهل هاي ديگر سبب ايجاد اشتباه در تجويز دوز صحيح لاکتولوز مي شود. مصرف همزمان آنتي اسيد هاي غير قابل جذب با افزايش pH کولون اثر لاکتولوز را کاهش مي دهند.

موارد منع مصرف لاکتولولوز

در کساني که رژيم غذاي با گالاکتوز پايين دارند و در انسداد روده منع مصرف دارد. مسهل ديگري هم زمان با لاکتولوز نبايد مصرف شود. در بچه ها، خانم هاي حامله و شيرده بي خطر بودن اين دارو ثابت نشده است و در صورت لزوم قطعي مصرف شود.

شرایط نگهداری لاکتولولوز

شرايط نگهداري: در دما 15الي 25 درجه سانتي گراد در جاي خشک نگهداري شود.

لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
مجوز ها و تاییدیه ها