نصب اپلیکیشن دکتر ساینا

تشخیص‌گر هوشمند علائم بیماری شما!

سلام. به دنبال چه چیزی هستید؟
پیرانتل پاموآت

پیرانتل پاموآت

Pyrantel Pamoate

نماتودهای روده ای شامل کرم های گرد ( آسکاریس، لومبریکوئید ها) کرم های نازک ( انتروبیوس ، ورمیکولاریس ) تریکوسترونژیلوس، نماتود بافتی ترشینلا اسپیرالیس و کرم ها قلابی

اشکال دارویی پیرانتل پاموآت

Susp : 250 mg/5 ml Tab : 125 mg

مصرف در دوران حاملگی پیرانتل پاموآت

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر پیرانتل پاموآت

جذب: فقط نسبت اندکی از پیرانتل از لوله گوارش جذب می شود. دفع: حدود 7% از دارو به صورت تغییر نیافته وبه صورت متابولیت هایش از طریق ادرار دفع می شود ولی بیش از نیمی از دوز مصرف شده دارو با مدفوع دفع می شود. مکانیسم اثر: پیرانتل یک داروی ضد کرم موثر بر علیه نماتودهای روده ای شامل کرم های گرد ( آسکاریس ، لومبریکوئید ها) کرم های نازک ( انتروبیوس ، ورمیکولاریس ) تریکوسترونژیلوس، نماتود بافتی ترشینلا اسپیرالیس و کرم ها قلابی است. همچنین نسبت به آنکیلوستما دئودنال و کمتر بر نکاتور آمریکانوس موثر است. به نظر می رسد که دارو از طریق فلج کردن کرم های مشکوک عمل می کند.

تداخلات مهم پیرانتل پاموآت

آثار ضد کرمی پیرازین در مصرف هم زمان آنها با یکدیگر ممکن است به صورت آنتاگونیست عمل کند.

سلام 👋
به دکتر ساینا خوش آمدید.

در مورد پیرانتل پاموآت به دنبال چه چیزی هستید؟

دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
قصد استفاده دارو برای چه بیماری ای را دارید؟
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی
دکتر ساینا، مشاوره آنلاین پزشکی