بلئومایسین

Bleomycin

سرطان سلول سنگ فرشی سر و گردن، لنفوم هوجکین و غیر هوجکین، کارسینوم بیضه افیوژن بدخیم پلورال

اشکال دارویی بلئومایسین

Inj : 15u

مصرف در دوران حاملگی بلئومایسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی بلئومایسین

از مصرف دارو خودداری شود

مکانیزم اثر بلئومایسین

دفع: ادرار مکانیسم اثر: سمیت سلولی دارو ممکن است به دلیل مهار تولید DNA ، RNA و پروتئین باشد نیمه عمر: 2 ساعت

تداخلات مهم بلئومایسین

کاهش اثر درمانی فنی توئین و دیگوکسین با مصرف همراه بلئومایسین. تشدید اثرات داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان در مصرف همزمان و کاهش دوز دارو در صورت نیاز.

موارد منع مصرف بلئومایسین

حساسیت به دارو، بارداری، سنین بارداری

نکات پزشکی بلئومایسین

علائم حیاطی و مایعات دریافتی و دفعی بیمار در طی زمان کنترل شود تجویز این دارو در بیمارستان باید انجام شود به محض ایجاد علائم سمیت ریوی ویا مسمومیت مخاطی این دارو باید حل شود

شرایط نگهداری بلئومایسین

در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگه داری شود