اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

بیوتین( ویتامینH)

(Vitamin H) Biotin

RDA-اطفال کمتر از یک سال، کودکان، بزرگسالان نقص Biotinidase کمبود بیوتین

اشکال دارویی بیوتین( ویتامینH)

Tab: 300mcg , 5mg

عوارض جانبی بیوتین( ویتامینH)

در دوز های بالا می تواند سبب افیوژن پلئورال ائوزینوفیلیک شود.

مصرف در دوران حاملگی بیوتین( ویتامینH)

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم بیوتین( ویتامینH)

داروهایی که موجب کمبود بیوتین شوند عبارت اند از: کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، پریمیدون، آنتی بیوتیک ها، ایزوترتینوئین، پنتوتنیک اسید.

موارد منع مصرف بیوتین( ویتامینH)

حساسیت به داروی بیوتین

نکات پزشکی بیوتین( ویتامینH)

مصرف بیوتین افزایش خطر سقط جنین ونقص جنین می شود.