ریپاگلیناید

Repaglinide

درمان کاهنده قند خون در کنار ورزش و رژیم غذایی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم که هیپرگلیسمی آن ها به تنهایی با ورزش و رژیم غذایی کنترل نمی شود

اشکال دارویی ریپاگلیناید

Tab : 0.5 mg , 1mg , 2mg

مصرف در دوران حاملگی ریپاگلیناید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ریپاگلیناید

تراتوژن بودن دارو در حیوانات آزمایشگاهی رد شده است ولی ایمنی آن در انسان تایید نشده است . مصرف در دوران حاملگی با احتیاط انجام شود به دلیل احتمال ترشح دارو به داخل شیر مادر و بروز هیپوگلیسمی در جنین ، بهتر است این دارو به زنان شیرده تجویز نشود

مکانیزم اثر ریپاگلیناید

ریپاگلیناید یک داروی ضد دیابتی مگلیتینایدی است که جهت درمان دیابت شیرین نوع II مصرف می شود سریع الاثر از طریق لوله گوارش جذب شده و اوج غلظت پلاسمایی دارو در عرض ساعت پس از مصرف حاصل می شود . دارو به میزان زیادی متصل به پروتئین های پلاسمایی است . دارای نیمه عمر حذف پلاسمایی حدود 1 ساعت است ؛ دارو در کبد به وسیله سیتوکروم P450، ایزوآنزیم CYP3A4 به صورت تقریبا کامل متابولیزه می شود . متابولیت های دارو که غیر فعالند با صفرا دفع می شوند . در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی با بیماری های مزمن کبدی غلظت های پلاسمایی دارو بالاتر است و نیمه عمرآن طولانی تر است

تداخلات مهم ریپاگلیناید

مانند سایر داروهای آنتی دیابتیک اثر ریپاگلینایدممکن است با سیار داروهای افزایش با کاهش دهنده قند خون تحت تاثیر قرار گیرد. داروهای تحریک کننده سیتوکروم P450 ، ایزوآنزیم CYP3A4 مثل ریفامپین و کاربامازپین ممکن است اثر بخشی ریپاگلیناید را کاهش دهند. داروهای که CYP3A4 را مهار می کنند متابولیسم ریپاگلیناید را کاهش می دهند . گرچه تحقیقات نشان داده اند که ریپاگلیناید باکتوکونازول و کلاریترومایسین تداخل ندارد ولی این داروها ممکن است باعث افزایش غلظت های پلاسمایی ریپاگلیناید شوند مصرف ریپاگلیناید با جمفیبروزیل که مهار کننده CYP2C8است ، باعث کاهش کلیرانس ریپاگلیناید و هیپوگلیسمی شدید می شود لذا این داروهای را نباید باهم تجویز شود

موارد منع مصرف ریپاگلیناید

در دیابت نوع 1 ، کتواسیدوز دیابتی با یا بدون کوما ، اختلال کبدی شدید و افراد حساس به دارو . در بیماران دچار نارسایی کبدی و کسانی که کاهش متابولیسم منجر به افزایش سطح دارو بروز هیپوگلیسمی می شود ، با احتیاط تجویز شود

شرایط نگهداری ریپاگلیناید

دارو باید در ظروف مقاوم نسبت به نفوذ هوا نگهداری شود

اشکال دارویی ریپاگلیناید

قرص نوونورم 1میلی گرم

قرص نوونورم 2میلی گرم

قرص نوونورم 0.5 میلی گرم

قرص ریپاگلینید دی پی 0.5 میلی گرم

قرص ریپاگلینید دی پی 2 میلی گرم

قرص ریپاگلینید دی پی 1 میلی گرم

قرص نیوبت 1 میلی گرم

قرص نیوبت 2 میلی گرم

قرص نیوبت 0.5 میلی گرم

قرص گلیروز

قرص ریپاگلینید رامین 1 میلی گرم

قرص ریپاگینید رامین 0.5 میلی گرم

قرص ریپاگلینید فارابی 0.5 میلی گرم

قرص رپاگلیناید فارابی 2 میلی گرم

قرص ریپاگلینید فارابی 1 میلی گرم

قرص ریپاگلینید مهر دارو 1 میلی گرم

قرص ریپاگلینید مهر دارو 2 میلی گرم

قرص ریپاگلینید کیمیدارو 2 میلی گرم

قرص ریپاگلینید کیمیدارو 1 میلی گرم

قرص ریپاگلینید کیمیدارو 0.5 میلی گرم

NOVONORM Tablet 1 mg

NOVONORM Tablet 2 mg

NOVONORM Tablet 0.5 mg

REPAGLINIDE DP 0.5MG TAB

REPAGLINIDE DP 2MG TAB

REPAGLINIDE DP 1MG TAB

NEWBET 1MG TAB

NEWBET 2MG TAB

NEWBET 0.5MG TAB

GLYROZE 2MG TAB

REPAGLINIDE RAMIN 1MG TAB

REPAGLINIDE RAMIN 0.5MG TAB

REPAGLINIDE FARABI 0.5MG TAB

Repaglinide FARABI 2 mg ORAL TABLET

REPAGLINIDE FARABI 1MG TAB

REPAGLINIDE MEHRDAROU 1MG TAB

REPAGLINIDE MEHRDAROU 2MG TAB

REPAGLINIDE CHIMIDAROU 2MG TAB

REPAGLINIDE CHIMIDAROU 1MG TAB

REPAGLINIDE CHIMIDAROU 0.5MG TAB