اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

ویدارابین

Vidarabine

در عفونت های HSV در نوزادان در عفونت های ناشی از HIV و بچه ها و بزرگسالان

اشکال دارویی ویدارابین

ForInfu : 100 mg/5 ml Inj : 200 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی ویدارابین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم ویدارابین

امکان بروز ترمور، کم خونی، حالت تهوع و استفراغ، درد خارش در مصرف همزمان با آلوپورینول، افزایش احتمال کمبود سیستئین در مصرف همزمان با متوترکسات. امکان افزایش غلظت پلاسمایی تئوفیلین توسط دارو

موارد منع مصرف ویدارابین

در بارداری و شیردهی و حساسیت به دارو