سیزاتراکوریم

Cisatracurium

دارو کمکی در بیهوشی عمومی جهت تسهیل لوله گذاری نای و ایجاد اثر شل کنندگی عضلانی هنگام جراحی یا تنفس مصنوعی در ICU حفظ اثر بلوک عصبی عضلانی در ICU

اشکال دارویی سیزاتراکوریم

Inj : 2 mg/ml , 5 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی سیزاتراکوریم

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سیزاتراکوریم

در صورت نیاز واقعی و با احتیاط

مکانیزم اثر سیزاتراکوریم

جذب: عضلانی دفع: ادرار و مدفوع مکانیسم اثر: بلوکه کننده غیر دپلاریزان عضلات اسکلتی است نیمه عمر: 22 تا 29 دقیقه

تداخلات مهم سیزاتراکوریم

داروهایی که می تواند اثر بلوک کنندگی عصبی عضلانی را افزایش دهند: آنتی بیوتیک ها مانند کلیندامایسین، تتراساکلین، پلی میکسین ها

موارد منع مصرف سیزاتراکوریم

حساسیت به دارو و حساسیت به بنزیل الکل، نارسایی کلیوی، آسیب سوختگی شدید

نکات پزشکی سیزاتراکوریم

در بیماران دچار فلج یکطرفه و دو طرفه مقاومت به داروهای شل کننده عضلات در عضو درگیر مشاهده شده است

شرایط نگهداری سیزاتراکوریم

ویال را در یخچال و در صورت وارد شدن به دمای اتاق 25 درجه سانتی گراد

مجوز ها و تاییدیه ها