اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

پروپیل تیواوراسیل

Propylthiouracil

درمان هیپرتیروئیدی و درمان کمکی تیروتوکسیکوز یا طوفان تیروئیدی

شرکت های تامین کننده پروپیل تیواوراسیل

اشکال دارویی پروپیل تیواوراسیل

Tab : 50 mg

مصرف در دوران حاملگی پروپیل تیواوراسیل

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی پروپیل تیواوراسیل

با PTU نقص مادرزادی مشاهده نشده است. از این رو استفاده از آن طی دوره بارداری بر متی مازول ارجح است. توجه شود که نیاز به این دارو با گذشت زمان طی دوره بارداری کاهش می یابد. از آن می تواند با احتیاط طی این دوره استفاده کرد. مصرف آن طی دوره شیردهی ممنوع است

مکانیزم اثر پروپیل تیواوراسیل

جذب: پروپیل تیواوراسیل به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود. دفع: این دارو در کبد متابولیزه شده و از طریق ادرار دفع می شود. مکانیسم اثر: پروپیل تیواوراسیل داروی ضد تیروئیدی است که سنتز هورمون های تیروئید را با جلوگیری از اتصال ید به تیروزین و ممانعت از جفت شدن یدوتیروزین ها، مهار می کند. این دارو همچنین از تبدیل محیطی T4 به T3 جلوگیری می کند. نیمه عمر: نیمه عمر آن 2-1 ساعت است.

تداخلات مهم پروپیل تیواوراسیل

پروپیل تیواوراسیل سرعت تصفیه آمینوفیلین وتئوفیلین را کاهش می دهد. با مصرف PTU ممکن است تاثیر داروهای ضد انعقاد افزایش یابد. این دارو سطح سرمی، تاثیری عوارض گلیکوزید های قلبی را افزایش می دهد. یدورپتاسیم تاثیر PTU را کاهش می دهد.

موارد منع مصرف پروپیل تیواوراسیل

طی دوره شیردهی و بیمارانی که نسبت به آن حساسیت دارند منع مصرف دارد. طی دوره بارداری با احتیاط مصرف شود.

نکات پزشکی پروپیل تیواوراسیل

برای کاهش عوارض دارو همراه غذا مصرف شود.

شرایط نگهداری پروپیل تیواوراسیل

در دمای اتاق و در پوشش تیره و مقاوم به نور نگهداری شود.

اشکال دارویی پروپیل تیواوراسیل

قرص پرواوراسیل 50 میلی گرم

PROURACIL 50MG TAB