آپریتیانت

Aprepitant

پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد یا تاخیری به دنبال شیمی درمانی

اشکال دارویی آپریتیانت

Cap : 80 , 125mg

مصرف در دوران حاملگی آپریتیانت

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی آپریتیانت

در دوران بارداری منعی برای تجویز وجود ندارد. شیردهی باید قطع شود

مکانیزم اثر آپریتیانت

‌دارو به صورت انتخابی رسپتورهای مادة P/نوروکینین 1 در مغز را مهار می‌کند. دارو با آنتاگونیست‌های 5-HT3 و کورتیکواستروئیدها اثر سینرژیسم دارد. ‌متابولیت‌ها در ادرار و مدفوع دفع می‌شوند. متوسط نیمه‌عمر دارو بین 9 تا 13 ساعت است.

تداخلات مهم آپریتیانت

متیل پردنیزولون و دگزامتازون باعث افزایش سطح پلاسمایی دارو و عوارض آن می شود. مصرف همزمان با کاربامازپین ،فنی توئین ، ریفامپین و سایر القا کننده های CYP3A4باعث کاهش سطح پلاسمایی دارو و اثرات آن می شود .این دارو باعث افزایش سطح آلپرازولام ،تریازولام ، میدازولام و افزایش اثرات سداتیو آن ها می شود و همچنین باعث افزایش سطح پیموزاید می شود. مصرف همزمان دارو با پاروکستین و آپرپتیانت ،کلاریترومایسین ،دیلتیازم ، اریترومایسین ،ایتروکونازون ،کتوکنازول،باعث افزایش سطح پلاسمایی دارو و عوارض آن می شود .

موارد منع مصرف آپریتیانت

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو یا دیگر ترکیبات فرمولاسیون؛ مصرف همزمان با سیزاپراید یا پیموزید. موارد احتیاط: در موارد نارسایی کبدی با احتیاط به کار رود. دارو در بیماران با نارسایی شدید کبدی (child-pugh C) مطالعه نشده است. دارو جهت درمان تهوع و استفراغ نیست،‌ تنها به صورت پروفیلاکسی به کار رود. دارو نباید به صورت طولانی مدت نیز استفاده شود. با توجه به مسیر متابولیسم دارو، در مصرف همزمان با داروهایی که القاء کننده یا مهار کننده CYP3A4 هستند، احتیاط کافی به عمل آید.

نکات پزشکی آپریتیانت

خانم هایی که از داروهای ضد بارداری هورمونی استفاده می کنند باید از یک روش دیگر پیشگیری از بارداری هنگام مصرف این دارو استفاده کنند . در کسانی که وارفارین مصرف می کنند لازم است PTو INRتا دو هفته پس از مصرف آپریتانت به دقت مانیتور شوند . در صورت تغییر رنگ دارو یا محتوای رسوب نباید دارو را مصرف کرد.

شرایط نگهداری آپریتیانت

در درجه حرارت 2 الی 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود .