ویندزین

Vindesine Sulfate

درمان کارسینوم ریه، پستان و مری، لنفوم هوچکین و غیر هوچکین و ملانوم بدخیم

اشکال دارویی ویندزین

For inj :5 mg

مصرف در دوران حاملگی ویندزین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی ویندزین

تا کنون مطالعات کافی و کنترل شده ای در رابطه با مصرف ویندزین در خانم باردار انجام نشده است، ولی به علت اینکه استفاده از این دارو در دوران بارداری می تواند آثار جانبی مهمی برروی جنین باقی بگذارد بنابراین از مصرف آن در ایام حاملگی باید خودداری شود مگر آنکه منافع ناشی از مصرف این دارواز عوارض جانبی آن برروی جنین بیشتر باشد. چنانچه مادری با ویندزین درمان می شود، باید تا زمانی که از این دارو استفاده می کند از شیردادن به کودک خود اجتناب کند.

مکانیزم اثر ویندزین

ویندزین داروی آنتی نئوپلاستیک مشتق از وین بلاستین است که مانند سایر آلکالوئید های وینکا موجب مهار میتوز در مرحله متافاز می شود. خصوصیات فارماکوکینتیکی ویندزین نیز مانند سایر آلکالوئید های وینکاست. پس از تزریق وریدی ویندزین به سرعت در بافت های بدن توزیع می شود. متابولیسم آن بیشتر کبدی و راه دفع آن صفرا و ادرار است. نیمه عمر نهایی ویندزین در حدود 20 ساعت است.

تداخلات مهم ویندزین

اگر علاوه بر دریافت ویندزین بیمار تحت درمان با رادیوتراپی نیز قرار بگیرد، احتمال کاهش شدید فعالیت مغز استخوان وی زیاد است و ممکن است نیاز باشد تا از مقدار مصرف ویندزین کاسته شود. چنانچه ویندزین به همراه سایر داروهای کاهش دهنده فعالیت مغز استخوان مورد استفاده قرار گیرد، احتمال دارد کاهش فعالیت و عملکرد مغز استخوان بیمار بسیار شدید بوده و نیاز باشد تا از مقدار مصرف ویندزین کم شود. به علت احتمال عدم سازگاری نباید ویندزین را محلول های که حاوی فوروزماید یا هپارین هستند اضافه کرد.