اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

متیل سالسیلات

Methyl Salicylate

شرکت های تامین کننده متیل سالسیلات

عوارض جانبی متیل سالسیلات

به ندرت ممکن است واکنش‌های حساسیت پوستی مشاهده شود. در صورت استعمال بر نواحی وسیع از پوست، عوارض سالیسیلات‌ها مثل وزوز گوش، تهوع و استفراغ ممکن است بروز نماید.

مکانیزم اثر متیل سالسیلات

سالیسیلات‌ها اثر ضد درد موضعی خود را بام توقف کردن عامل تولید تکانه درد اعمال می‌نمایند.

تداخلات مهم متیل سالسیلات

مصرف همزمان داروهای ضد انعقاد با متیل سالیسیلات موضعی ممکن است به تشدید اثر ضدانعقادی (افزایش زمان پروترومبین) منجر شود.

اشکال دارویی متیل سالسیلات

پماد متیل سالیسیلات دی پی 30% 30گرم

پماد متیل سالیسیلات-عبیدی 30 گرم

پماد موضعی متدیک 30گرم

METHYL SALICYLATE DP 30% 30G OINT

METHYL SALICYLATE-ABIDI 30G OINT

METEDIC Topical ointment 30g