سیتالوپرام

Citalopram

افسردگی اختلالات پانیک

اشکال دارویی سیتالوپرام

Tab : 20 , 40mg Drop : 40 mg/ml

مصرف در دوران حاملگی سیتالوپرام

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سیتالوپرام

با احتیاط کامل و فقط در صورت نیاز مبرم صورت گیرد

مکانیزم اثر سیتالوپرام

جذب: از راه گوارش جذب می شود دفع: از طریق کبد و کلیه ها در ادرار دفع می شود مکانیسم اثر: با منع بازجذب سروتونین در سیستم اعصاب مرکزی اعمال اثر می کند نیمه عمر: 33 ساعت

تداخلات مهم سیتالوپرام

ضد قارچ ها، ماکرولید ها، سطح سیتالوپرام را بالا می برند. سیتالوپرام با لیتیوم، بتا بلوکر ها، کاربامازپین، ضد افسردگی سه حلقه ای، الکل و داروهای مقلد سمپاتیک تداخل دارد.

موارد منع مصرف سیتالوپرام

درحساسیت به دارو و افرادی که داروی MAOI مصرف میکند منع مصرف دارد

نکات پزشکی سیتالوپرام

بهتر است از این دارو در هنگام رانندگی استفاده نکنید. در نارسایی کبدی حداقل دوز مجاز دارو تجویز شود.

شرایط نگهداری سیتالوپرام

در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد دور از رطوبت نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها