فاکتور 7

Factor VII

درمان اپي زودهاي خون ريزي در بيماران مبتلا به هيموفيلي A يا B که در آن ها انتي بادي ضد فاکتور VIII يا IX به وجود آمده است

اشکال دارویی فاکتور 7

Injection

مصرف در دوران حاملگی فاکتور 7

C - مطالعات کافي درباره مصرف داروي اين گروه در حيوانات نشان داده است که اين دارو اثرات جانبي دارد ولي مطالعات کافي براي انسان در دسترس نيست. با اينحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالي آن بيشتر باشد. يا اينکه هيچ گونه مطالعه اي در حيوانات و يا مطالعات کافي در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی فاکتور 7

بهتر است مصرف نشود

تداخلات مهم فاکتور 7

از مصرف همزمان با کنسانتره هاي کمپلکس فعال شده پروترومبين خودداري شود

موارد منع مصرف فاکتور 7

حساسيت به دارو، حساسيت به پروتئين همستر، موش يا گاو، بيماران تصلب شرائين پيشرفته، آسيب در نتيجه تصادف

نکات پزشکی فاکتور 7

حداکثر پس از سه ساعت از افزودن حلال محلول آماده شده را تزريق کنيد و باقي را دور بريزيد. در صورتي که علائم باليني تشکيل ترومبوز يا نتايج آزمايشگاهي وجود انعقاد درون عروقي وجود دارد مصرف دارو را کم کنيد يا دوز آن را کاهش دهيد.

شرایط نگهداری فاکتور 7

در درماي 2تا 8 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها