فاکتور 7

Factor VII

درمان اپی زودهای خون ریزی در بیماران مبتلا به هیموفیلی A یا B که در آن ها انتی بادی ضد فاکتور VIII یا IX به وجود آمده است

اشکال دارویی فاکتور 7

Injection

مصرف در دوران حاملگی فاکتور 7

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی فاکتور 7

بهتر است مصرف نشود

تداخلات مهم فاکتور 7

از مصرف همزمان با کنسانتره های کمپلکس فعال شده پروترومبین خودداری شود

موارد منع مصرف فاکتور 7

حساسیت به دارو، حساسیت به پروتئین همستر، موش یا گاو، بیماران تصلب شرائین پیشرفته، آسیب در نتیجه تصادف

نکات پزشکی فاکتور 7

حداکثر پس از سه ساعت از افزودن حلال محلول آماده شده را تزريق کنيد و باقي را دور بريزيد. در صورتي که علائم باليني تشکيل ترومبوز يا نتايج آزمايشگاهي وجود انعقاد درون عروقي وجود دارد مصرف دارو را کم کنيد يا دوز آن را کاهش دهيد.

شرایط نگهداری فاکتور 7

در درماي 2تا 8 درجه سانتي گراد نگهداري شود.

اشکال دارویی فاکتور 7

آمپول نووسون 4.8 میلی گرم

آمپول نووسون 1 میلی گرم

آمپول نووسون 2میلی گرم

آریوسون ویال لئوفلیزه 1.2 میلی گرم

NOVOSEVEN Injection 4.8 mg

NOVOSEVEN Injection 1 mg

NOVOSEVEN Injection 2 mg

AryoSeven Vial 1.2 mg