سیکلسوناید

Ciclesonide

درمان آسم مزمن رینیت آلرژیک دائمی رینیت آلرژیک فصلی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی سیکلسوناید

Inhaler : 80mcg , 160mcg Nasal spray : 50mcg

مصرف در دوران حاملگی سیکلسوناید

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

تداخلات مهم سیکلسوناید

مهار کننده های CYP3A4در مصرف همزمان ممکن است متابولیسم دارو را کاهش دهد

موارد منع مصرف سیکلسوناید

در حساسیت به دارو، این دارو به عنوان درمان اولیه اسم حاد یا متوسط تا شدید

نکات پزشکی سیکلسوناید

تکان دادن اسپری قبل از استفاده ضروری نیست.مصرف طولانی مدت یا با دوز های بالای فراورده به دلیل افزایش خطر شکستگی استخوان دربیماران دچار استروپروز با احتیاط صورت می گیرد.

مجوز ها و تاییدیه ها