سیپروفلاکساسین

Ciprofloxacin

عفونت های ادراری>>استافیلوکک، گرم منفی، انتروکک پنومونی>>گرم منفی، پنوموکک، هموفیلوس استئومیلیت و آرتریت بزرگسالان عفونت های پوستی >>گرم منفی، استافیلوکک اسهال عفونی >>Ecoli، شیگلا تب تیفوئیدی گونوکوک

اشکال دارویی سیپروفلاکساسین

Tab : 250 , 500mg Inj : 2 mg/ml , 100ml

مصرف در دوران حاملگی سیپروفلاکساسین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی سیپروفلاکساسین

مصرف در بارداری و شیردهی مجاز نیست.

مکانیزم اثر سیپروفلاکساسین

جذب: بخوبی از راه گوارش جذب می شود دفع: ادرار مکانیسم اثر: اثر باکتریسیدی دارد نیمه عمر: 3.5 – 4.5 ساعت

تداخلات مهم سیپروفلاکساسین

داروهای آنتی اسید باعث کاهش جذب این دارو می شود. مصرف همزمان وارفارین باعث طولانی شدن PT می شود. مصرف همزمان این دارو سطح تئوفیلین را بالاتر نگه می دارد.

موارد منع مصرف سیپروفلاکساسین

در حساسیت به دارو یا آنتی بیوتیک های گروه کینولون و کودکان منع مصرف دارد.

نکات پزشکی سیپروفلاکساسین

مصرف کافئین و تئوفیلین همراه این دارو موجب تحریک دستگاه عصبی مرکزی می شود.

شرایط نگهداری سیپروفلاکساسین

دارو در دمای 15الی 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها