کلروکین فسفات

Chloroquine Phosphate

مالاریا آمیبیاز

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی کلروکین فسفات

Inj : 25 , 30 , 40,50mg/5ml Phosph : Tab : 250mg Sulfate : Inj : 50mg/ml , 5Ml

مصرف در دوران حاملگی کلروکین فسفات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر کلروکین فسفات

جذب: بخوبی از راه گوارش دفع: ادرار مکانیسم اثر: از طریق افزایش PH داخل وزیکولی در انگل های مالاریا موجب مداخله در هضم هموگلوبین می شود

تداخلات مهم کلروکین فسفات

مصرف غذاهای اسیدی کننده ادرار باعث کاهش اثر درمانی این دارو می شود. مصرف همزمان داروهایی که سمیت پوستی دارند عارضه پوستی این دارو را تشدید می کند. مصرف همزمان با داروهایی که سمیت کبدی دارند عارضه کبدی این دارو را تشدید می کند. مصرف همزمان پنی سیلامین سمیت خونی را تشدید می مند.

نکات پزشکی کلروکین فسفات

به علت آن که کلروکین می تواند در کبد تجمع یابد توصیه می شود چنان چه بیماری دارای اختلالات کبدی بوده و یا الکلی باشد و یا این که از سایر داروهای سمی کبدی استفاده کند مصرف این دارو با احتیاط صورت گیرد. مصرف کلروکین در کلیه بیمارانی که به هر علتی اشکال در شبکه چشم یا میدان دید دارند ممنوع است.

شرایط نگهداری کلروکین فسفات

دارو به صورت دربسته و در درجه حرارت 15 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مجوز ها و تاییدیه ها