اگزمستان

Exemestane

سرطان پستان پیشرفته

شرکت های تامین کننده اگزمستان

اشکال دارویی اگزمستان

Tab : 25 mg

مصرف در دوران حاملگی اگزمستان

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی اگزمستان

این دارو تنها در زنان یائسه کاربرد دارد

مکانیزم اثر اگزمستان

این دارو به عنوان یک سوبسترا کاذب برای آنزیم آروماتاز عملکرده و به ماده ای واسطه ای تبدیل می شود که به طور برگشت ناپذیر به قطعه فعال آنزیم متصل شده و آن را خنثی می کند و به طور چشم گیری سبب کاهش غلظت استروژن در گردش در زنان یائسه می شود نیمه عمر: 24 ساعت جذب: دستگاه گوارش دفع: ادرار و مدفوع

تداخلات مهم اگزمستان

مصرف همزمان استروژن با این دارو ممکن است اگزمستان را غیر فعال کند. مصرف همزمان با القا کننده های CYP3A4 ممکن است با احتمال کاهش سطح پلاسمایی این داروها باشد

موارد منع مصرف اگزمستان

حساسیت به دارو ، زنان پیش از یائسگی

نکات پزشکی اگزمستان

درمان تا زمان پيشرفت تومور بايد ادامه يابد

شرایط نگهداری اگزمستان

در دماي 15 تا 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود

اشکال دارویی اگزمستان

قرص آروماسین 25 میلی گرم

قرص آرومستان 25 میلی گرم

AROMASIN Tablet 25 mg

AROMESTANE 25MG TAB