اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

انسولین

Insulin

دیابت ملیتوس تیپ 1، کتواسیدوز دیابتی ، دیابت ملیتوس تیپ 2 ، دیابت ناشی از حاملگی ، کومای هیپراسمولار درمان هیپر کالمی تشخیص کمبود هورمون رشد

اشکال دارویی انسولین

Insulin Regular Insulin Biphasic Isophan 70/30 Insulin Isophan NPH Insulin Zinc

مصرف در دوران حاملگی انسولین

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی انسولین

انسولین داروی انتخابی جهت کنترل دیابت طی دوره بارداری است. در شیردهی مجاز است.

مکانیزم اثر انسولین

انسولین ، هورمون پلی پپتیدی است که ذخیره سازی و متابولیسم کربوهیدرات ، پروتئین و چربی را تنظیم و کنترل می کند

تداخلات مهم انسولین

داروهای زیر اثر انسولین را کاهش می دهند: استازولامید ، کلسی تونین ، کنتراسپتیو خوراکی ، کورتیکواستروئیدها ، دیلتیازم ، دیورتیک ها ، استروژن ، لیتیوم کربنات ، فنی توئین ، نیکوتین داروهای زیر اثر انسولین را افزایش می دهند: مهارکننده های ACE ، الکل ، مسدد های بتا ، کلسیم ، کلوفیبرات ، مهارکننده های MAO ، سالیسیلات ها ، تتراساکلین ها

موارد منع مصرف انسولین

طی دوره هیپوگلیسمی و در صورت حساسیت به هر کدام از اجزا دارو

شرایط نگهداری انسولین

در دمای یخچال نگهداری شود

اشکال دارویی انسولین

ویال بایوسولین ان 100واحد/میلی لیتر 10میلی لیتر

ویال بایوسولین 30/70 100میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر

ویال بیوسولین آر 100واحد/میلی لیتر 10میلی لیتر

قلم تزریق نووراپید فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

قلم تزریق نوومیکس 30 فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

انسولین میکس تارد30 100واحد/میلی لیتر

قلم تزریق اینسولاتارد پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

قلم تزریق میکستارد پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

قلم تزریق اکتراپید پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

کارتریج انسومن کومب 25 سوسپانسیون100 واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

ویال انسومن بازال 100واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر

قلم تزریق لانتوس سوستار 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

کارتریج لانتوس 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

ویال لانتوس 100واحد/میلی لیتر 10 میلی لیتر

ویال لانسولین آر

BIOSULIN N Injection 100 IU/ml,10 ml

BIOSULIN 30/70 Injection 100 IU/ml,10 ml

BIOSULIN R Injection 100 IU/ml,10 ml

NOVORAPID FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml

NOVOMIX 30 FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml

MIXTARD 30 Injection 100 IU/ml

INSULATARD PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml

MIXTARD 30 PENFILL Injection, 100 IU/ml,3 ml

ACTRAPID PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml

INSUMAN COMB25 Injection,Suspension 100 IU/ml, 3 ml(Cartridge)

INSUMAN BASAL Injection 100 IU/ml,5 ml

LANTUS SOLOSTAR Injection 100 IU/ml,3 ml(Prefilled disposable pen)

LANTUS Injection 100 IU/ml,3 ml(Cartridge)

LANTUS Injection 100 IU/ml,10 ml

LANSULIN R VIAL