انسولین

Insulin

دیابت ملیتوس تیپ 1، کتواسیدوز دیابتی ، دیابت ملیتوس تیپ 2 ، دیابت ناشی از حاملگی ، کومای هیپراسمولار درمان هیپر کالمی تشخیص کمبود هورمون رشد

اشکال دارویی انسولین

Insulin Regular Insulin Biphasic Isophan 70/30 Insulin Isophan NPH Insulin Zinc

مصرف در دوران حاملگی انسولین

B - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی انسولین

انسولین داروی انتخابی جهت کنترل دیابت طی دوره بارداری است. در شیردهی مجاز است.

مکانیزم اثر انسولین

انسولین ، هورمون پلی پپتیدی است که ذخیره سازی و متابولیسم کربوهیدرات ، پروتئین و چربی را تنظیم و کنترل می کند

تداخلات مهم انسولین

داروهای زیر اثر انسولین را کاهش می دهند: استازولامید ، کلسی تونین ، کنتراسپتیو خوراکی ، کورتیکواستروئیدها ، دیلتیازم ، دیورتیک ها ، استروژن ، لیتیوم کربنات ، فنی توئین ، نیکوتین داروهای زیر اثر انسولین را افزایش می دهند: مهارکننده های ACE ، الکل ، مسدد های بتا ، کلسیم ، کلوفیبرات ، مهارکننده های MAO ، سالیسیلات ها ، تتراساکلین ها

موارد منع مصرف انسولین

طی دوره هیپوگلیسمی و در صورت حساسیت به هر کدام از اجزا دارو

شرایط نگهداری انسولین

در دمای یخچال نگهداری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها