اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

اپی نفرین (چشمی )

(Epinephrine (ophthalmi

درمان گلوکم زاویه باز (مزمن)

اشکال دارویی اپی نفرین (چشمی )

Eye Drops : 1%

مصرف در دوران حاملگی اپی نفرین (چشمی )

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیردهی اپی نفرین (چشمی )

با احتیاط مصرف شود

مکانیزم اثر اپی نفرین (چشمی )

مکانیسم اثر : کاهش تولید مایع زلالیه و افزایش خروج این مایع اعمال می شود

موارد منع مصرف اپی نفرین (چشمی )

حساسیت به دارو ، گلوکم زاویه بسته یا باریک ، بیمارای آفاکی

نکات پزشکی اپی نفرین (چشمی )

اپی نفرین معمولا به همراه داروهای میوتیک چشمی در درمان گلوکوم زاویه بازاستفاده می شود تااثر میدریاز ناشی از اپی نفرین کاهش یابد

شرایط نگهداری اپی نفرین (چشمی )

2 تا 24 درجه سانتی گراد