فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

Factor VIII(Anti hemophilic)

درمان دوره های خون ریزی دربیماران مبتلا به هموفیلی A یا پیش گیری از خون ریزی در بیماران هموفیلیک که کاندید عمل جراحی، اقدامات دندان پزشکی یا هرگونه واقعه دیگری که احتمال خون ریزی را بالا می برد.

اشکال دارویی فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

Inj : 250 , 500iu

عوارض جانبی فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

عوارض این دارو عبارتند از افزایش فشار خون یا بیشتر شدن آن به صورت وابسته به مقدار مصرف، افزایش میزان پلاکت‌ها به صورت وابسته به مقدار مصرف که با ادامه درمان برگشت پذیر است، علایم شبه آنفلونزا و آنافیلاکسی.

شایع ترین:

آنافیلاکسی، طولانی شدن آپنه

مصرف در دوران حاملگی فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مکانیزم اثر فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

نیمه عمر: 8 تا 12 ساعت

تداخلات مهم فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد خون می تواند موجب خنثی شدن اثر دارو شود.

موارد منع مصرف فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

حساسیت به پروتئین های موش، خوک، خوکچه هندی

نکات پزشکی فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

فاکتور 8 در درمان خون ریزی ناشی از بیماری فون ویلبراند موثر نیست. احتمال انتقال بیماری های ویروسی به ویژه هپاتیت C از راه فاکتور 8 گرفته شده از انسان منتفی نیست.

شرایط نگهداری فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد از یخ زدگی دارو جلوگیری شود

اشکال دارویی فاکتور 8 یا فاکتور ضد هموفیلی

پودر لئوفلیزه ایمیونیت 500 واحد

پودر لئوفلیزه ایمیونات 250 واحد

پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد

پودر قابل تزریق کوگنات 250 واحد

پودر لئوفلیزه هاموکتین اس دی اچ 500واحد

پودر لئوفلیزه بریات پی 500 واحد

پودر لئوفلیزه بریات پی 250 واحد

پودر لئوفلیزه فنهدی 500واحد

پودر قابل تزریق اموکلوت 500 واحد

پودر قابل تزریق اکتانات 500 واحد

پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی 500 واحد

پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی 250 واحد

IMMUNATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

IMMUNATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU

KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU

HAEMOCTIN SDH Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

BERIATE P Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

BERIATE P Injection,Powder,Lyophilized 250 IU

FANHDI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

EMOCLOT Injection,Powder 500 IU

OCTANATE Injection,Powder,Lyophilized 500 U

KOATE-DVI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

KOATE-DVI Injection,Powder,Lyophilized 250 IU