پنتامیدین ایزوتیونات

Pentamidin Isothionate

پیش گیری و درمان پنومونیسیتیس کارینی (PCP) درمان لیشمانیوز احشایی درمان لیشمانیوز پوستی

شرکت های تامین کننده این دارو
اشکال دارویی پنتامیدین ایزوتیونات

For inj : 300 mg

مصرف در دوران حاملگی پنتامیدین ایزوتیونات

C - مطالعات کافی درباره مصرف داروی این گروه در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد

مصرف در دوران شیر دهی پنتامیدین ایزوتیونات

فقط در صورتی از پنتامیدین در مادران باردار استفاده می شود که منافع حاصل از آن بیشتر از خطرات احتمالی دارو بررروی جنین باشد. در مورد توزیع این دارو در شیر ماد نیز اطلاعات دقیقی در دست نیست . با این حال به دلیل خطرات احتمالی پنتامیدین برای شیر خوار ، توصیه می شود شیر دهی در طی درمان با این دارو موقف شود

مکانیزم اثر پنتامیدین ایزوتیونات

جذب :عضلانی و وریدی دفع :ادرار مکانیسم اثر:موجب مهار بیوسنتز RNA و DNA می شود وهمچنین در انتقال فولات نیز اختلال ایجاد می کند

تداخلات مهم پنتامیدین ایزوتیونات

مصرف هم زمان پنامیدین و داروهای ایجاد کننده دیس کرازی خونی با سایر داروهای سرکوب کننده مغز استخوان سبب افزایش آثار سوء هماتولوژیک این داروها می شود. مصرف هم زمان پنتامیدین و رادیوتراپی اثر سوء این دارو بر سیستم خون ساز را افزایش می دهد. مصرف داروهای نفروتوکسیک ، نظیر آمینوگلیکوزید ها ، آمفوتریسین B، سیکلوسپورین ، ونکومایسین ، آثار سمی این دارو را برروی کلیه افزایش می دهد .

موارد منع مصرف پنتامیدین ایزوتیونات

در صور وجود سابقه حساسیت نسبت به پنتامیدین منع مصرف دارد. در افراد مبتلا به سرکوب مغز استخوان ، سابقه کم خونی یا اختلالات هیپرتانسیون ، هیپوتانسیون ، اختلال عملکرد کلیه ، دیابت ملیتوس ، هیپوگلاسمی ، اختلال عملکرد کبد و افراد که قبلا داروهای سیتوتوکسیک یا رادیوتراپی دریافت کرده اند ، تجویز این دارو با احتیاط انجام شود

نکات پزشکی پنتامیدین ایزوتیونات

تزریق دارو باید به حالت دراز کش باشد تا از افت شدید فشارخون جلوگیری شود

شرایط نگهداری پنتامیدین ایزوتیونات

در دمای 2تا 8 و دور از نور نگهداری شود

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها